Tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering van PZEM (AvA) op donderdag 18 november 2021, is besloten dat de aandeelhouders van PZEM het belang in het waterbedrijf Evides NV. zullen overnemen van PZEM. Aansluitend hieraan vond de eerste aandeelhoudersvergadering Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V. (‘GBE Aqua’) plaats.

Een mooie uitkomst van een lang en zorgvuldig proces dat in goede samenwerking tussen het bedrijf, onze aandeelhouders en met behulp van de Rijksoverheid tot stand is gekomen. We zijn blij dat we hiermee de beoogde scheiding hebben kunnen aanbrengen tussen de gereguleerde en de commerciële activiteiten en tevens invulling hebben kunnen geven aan de langgekoesterde wens van de aandeelhouders om tot direct aandeelhouderschap over te gaan.
Frank Verhagen CEO PZEM

PZEM is sinds 2017 de rechtsopvolger van DELTA NV. Uit de rijke historie van die onderneming zijn bij PZEM een aantal activiteiten en bezittingen overgebleven die beheert worden naast de commerciele activiteiten. Het belangrijkste niet- energieproductie gerelateerde bezit van PZEM was het 50% aandelenpakket in waterbedrijf Evides NV. Evides verzorgt de drinkwaterlevering in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse regio.

Woordvoering PZEM

Phone: +31 610 136 556
E-mail: persvoorlichting@pzem.nl
Beschikbaar voor interviews: Frank Verhagen, CEO PZEM