Plaats Middelburg
Datum 18 Juni 2024

 

EP NL is verheugd aan te kondigen dat haar dochteronderneming, PZEM Energy Company B.V., in samenwerking met ZEH N.V., een strategisch contract heeft getekend met Urenco Nederland B.V. voor de levering van ongeveer 175GWh CO2-vrije elektriciteit per jaar. Deze elektriciteit wordt opgewekt door de kerncentrale Borssele.

Balans tussen vraag en aanbod

PZEM speelt een sleutelrol in het balanceren van de elektriciteitsvraag van Urenco Nederland tegenover de beschikbare productie van de kerncentrale. Als schakel tussen vraag en aanbod monitort en balanceert PZEM continu de energielevering. Dit contract zal ingaan vanaf 2027 tot 2033.

Samenwerking voor een betrouwbare toekomst

Deze meerjarige overeenkomst tussen PZEM, ZEH en Urenco toont onze inzet voor de ontwikkeling en implementatie van innovatieve energieoplossingen met als doel een duurzame, betrouwbare en efficiënte energievoorziening. Het illustreert hoe we, door samen te werken met betrouwbare partners zoals Urenco en ZEH, de stabiliteit van het elektriciteitsnet versterken. Kernenergie biedt een basislast output, terwijl ons portfolio van assets en ons handelsteam flexibele energievraag kan structureren.

Bekijk het persbericht

Via de links hieronder opent u het persbericht. U kunt kiezen uit de Nederlandse of Engelse versie van het persbericht.

Volg ook EP NL via LinkedIn hier. 

Dit contract stelt ons in staat onze vestiging in Nederland te voorzien van schone elektriciteitsvoorziening die wordt opgewekt door een Nederlandse elektriciteitscentrale met een uitstekend veiligheids- en bedrijfsrecord. Wij zijn een perfecte match voor de kerncentrale in Borssele omdat we een stabiele en continue vraag naar energie hebben om onze centrifuges te laten draaien, waardoor we onze rol in de productie van nucleaire brandstof goed tot uiting kunnen brengen. Onze samenwerking met ZEH en PZEM is een belangrijke en zeer welkome stap om ons doel van netto nul uitstoot tegen 2040 te bereiken.
Ad Louter CEO en medeoprichter Spectral
We zijn verheugd deze meerjarige samenwerking met Urenco en PZEM aan te gaan, waardoor we CO2-vrije kernenergie aan Urenco zullen leveren via PZEM.
Frank Verhagen ZEH, CEO
Dit contract toont sterke synergiën door de toegevoegde waarde van 3 ervaren en professionele partners te combineren.
Niels Unger EP NL, CEO

Over Urenco

Urenco is een wereldwijde leverancier van diensten voor de verrijking van nucleaire brandstoffen en brandstofcyclusproducten voor de civiele nucleaire industrie, met duurzaamheid als kern van onze bedrijfsvoering. Urenco heeft vier uraniumverrijkingsfaciliteiten: in Engeland, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. In onze Nederlandse fabriek in Almelo gebruiken we dezelfde technologie om levensreddende medische isotopen te produceren. Ons doel is om tegen 2040 netto nul uitstoot te bereiken, waarbij we onze scope 1 (direct) & 2 (van gekochte elektriciteit) emissies in werkelijke termen met 90% te verminderen tegen 2030. Als onderdeel van onze inspanningen om de uitstoot van scope 2 te verminderen, hebben we twee zonnepaneelinstallaties gebouwd op onze locatie in Nederland. Deze installaties kunnen de piek elektriciteitsvraag van onze site met maximaal 15% verminderen, waardoor we minder afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet.

Over ZEH

ZEH, gevestigd in Middelburg, beheert een belang in de EPZ-kerncentrale in Borssele en ver-markt de output van de kerncentrale, evenals de belangen in de biomassacentrale BMC Moerdijk en het NPG Willebroek zonnepark. ZEH is een naamloze vennootschap, waarvan de Provincie Zeeland de helft van de aandelen bezit en de rest bijna volledig in handen is van de verschillende gemeenten in Zeeland.

ZEH

Over PZEM en EP NL

PZEM Energy Company B.V is een dochteronderneming van EP NL, dat op zijn beurt een dochteronderneming is van de EPH Group. EP NL is een belangrijke speler op de Nederlandse energiemarkt met een geïnstalleerd vermogen van 2,6 GW en een portfolio van 1,5 GW aan stroomafnameovereenkomsten. We richten ons op elektriciteitsopwekking, handel en de levering van energie en oplossingen voor bedrijven. Onze efficiënte en flexibele energiecentrales zorgen voor een stabiele en controleerbare elektriciteitsvoorziening voor Nederland. We integreren hernieuwbare energiebronnen en bieden de vereiste flexibiliteit aan de elektriciteitsmarkt. EP NL zet zich in voor een betrouwbare, duurzame energietoekomst en efficiënte energievoorziening voor Nederland. We geven actief vorm aan het energielandschap door efficiënte oplossingen te bieden voor vandaag en te investeren in innovatieve technologieën voor de toekomst.