Tijdens de Aandeelhoudersbijeenkomst van 20 december 2022 hebben de aandeelhouders van PZEM N.V. middels een stemming hun akkoord gegeven aan de voorgenomen verkoop inzake de Wholesale activiteiten van PZEM Energy Company B.V. inclusief deelnemingen waaronder Sloe Centrale Holding B.V. (50%) en PZEM Pipe B.V. (100%) aan EP Netherlands.

PZEM is zeer verheugd over deze positieve uitkomst, aldus Frank Verhagen CEO PZEM

PZEM N.V. heeft op 27 september 2022 een voorlopig koopcontract gesloten met EP Netherlands B.V. Voor de verkoop was onder andere goedkeuring nodig van de huidige aandeelhouders van PZEM N.V. Tijdens de aandeelhoudersbijeenkomst van dinsdag 20 december is via een stemming goedkeuring gegeven aan deze verkoop. Vijftig procent van de aandelen van PZEM is in handen van de Provincie Zeeland. De overige vijftig procent van de aandelen is in wisselende percentages in handen van enkele gemeenten in Zeeland. De definitieve verkoop is nog afhankelijk van een aantal andere voorwaarden, maar zal hoogstwaarschijnlijk op een nader te bepalen datum begin 2023 plaatsvinden.

Dick van der Velde, gedeputeerde aandeelhouder Provincie Zeeland: “We zijn als aandeelhouders blij met deze belangrijke stap in de uitvoering van onze aandeelhoudersstrategie.”

PZEM Energy Company B.V. heeft in EPN een aandeelhouder gevonden die aansluit bij de ingezette bedrijfsstrategie en de ingezette koers van de strategie “Excelleren in balanceren” continueert.

PZEM Energy Company B.V. en PZEM N.V. na verkoop

Het huidige PZEM gaat in twee afzonderlijke delen verder. PZEM Energy Company B.V. is het bedrijfsonderdeel  dat verkocht wordt. PZEM Energy Company B.V. richt zich op Asset Optimisation & Trade, Analytics én levering van energieproducten en diensten op de zakelijke- en groothandelsmarkt. De handelsnaam PZEM wordt mee verkocht aan PZEM Energy Company.

Bij verkoop van PZEM Energy Company B.V. gaat PZEM N.V. verder, onder meer als (mede) aandeelhouder van EPZ (70%), NPG Willebroek (50%) en BMC Moerdijk (50%). Na afronding van de transactie zal de naam van PZEM N.V. veranderen in ZEH N.V., wat staat voor Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij.

View the English version here.

Bekijk hier het persbericht Provincie Zeeland.

Meer over deze verkoop zie ook:  PZEM is voornemens haar Wholesale activiteiten te verkopen aan EPH – PZEMPress:
e-mail: persvoorlichting@pzem.nl
telefoon:  06 – 10136556

Meest gestelde vragen

 • Wat staat er precies te koop?

  PZEM N.V. wil haar groothandelsactiviteiten ondergebracht bij PZEM Energy Company B.V. verkopen aan EP Netherlands B.V. (EPN), onderdeel van het Tsjechische Energetický a Průmyslový Holding (EPH). Onder de verkoop vallen eveneens de belangen in de deelnemingen van Sloecentrale Holding B.V. (50%) en PZEM Pipe B.V. (100%).

  Download hier de infographic welke eenvoudig uitleg geeft over de activiteiten van wholesale en haar deelnemingen en wat er overblijft bij eventuele verkoop.

 • Wat blijft er achter bij verkoop

  De voornaamste activiteiten die geen onderdeel vormen van deze transactie zijn deaandelenbelangen in EPZ (70%), NPG Willebroek (50%), BMC Moerdijk (50%) en de contracten met windpark Gemini (PPA en PV-overeenkomst). Na afronding van de
  voorgenomen transactie zal de naam van PZEM N.V. veranderen in ZEH N.V., wat staat voor Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij. 

 • Gaat de naam PZEM verdwijnen?

  Vooralsnog blijft de naam PZEM Energy Company bestaan.

 • Wat wijzigt er niet en wat wel voor klanten?

  De handelsnaam PZEM blijft bestaan. De afspraken zoals die gemaakt en vastgelegd zijn in contracten blijven van kracht. Ook onze contactgegevens of codes veranderen niet. Daarnaast blijven wij uiteraard bereikbaar via de vertrouwde telefoonnummers, website, portalen en mag van ons de service worden verwacht zoals klanten die van ons gewend zijn.

 • Wie is EPH?

  EPH is een leidend Europese energiebedrijf met activiteiten in de Tsjechische republiek,Slowakije, Duitsland, Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Praag. EPH is een verticaal geïntegreerd energiebedrijf met activiteiten in de gehele energie waardeketen. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van elektriciteitsproductie, mijnbouw, warmte opwek, handel, levering, gastransport en opslag. EPH beschikt over een brede portefeuille aan productie activa middels kolen, gas en biomassa. In zijn totaliteit werken er ruim 24.000 mensen voor de groep. EPNetherlands B.V. is een volledige dochteronderneming van EP Power Europe (EPPE). EPPE is een dochteronderneming van Energetický a Průmyslový Holding (EPH) en werd in 2016 opgericht door verschillende Europese activa in één dochteronderneming te groeperen. De groep groeit gestaag door nieuwe acquisities en behoort nu tot de top 10 van grootste Europese energiebedrijven op basis van geïnstalleerd vermogen. 

 • Wat gaat ZEH doen?

  De Zeeuwse Energie Houdster Maatschappij (kortweg ZEH) heeft als hoofdtaak het houden van aandelen in N.V. EPZ. Vanuit deze hoofdtaak zorgt ZEH ervoor dat de productie van EPZ naar de markt wordt gebracht en is verantwoordelijk voor het managen van de risico’s behorend bij het houden van de aandelen in EPZ. Naast het belang in EPZ zal ook het aandelenbelang in BMC Moerdijk BV door ZEH worden gehouden, alsmede enkele andere meer bescheiden deelnemingen. Daarnaast draagt ZEH de zorg voor het beheer van de liquide middelen die ZEH als aandeelhouder van EPZ dient aan te houden. Overliquiditeit wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Aanvullend heeft ZEH als taak het bevorderen van nucleaire energie in Nederland in afstemming met EPZ. 

  Na verkoop zal de website van ZEH live staan.