Op woensdag 15 december 2021 presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie de plannen voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder meer om het tegengaan van klimaatverandering en de aanpak van de stikstofcrisis. Een belangrijk onderwerp in deze plannen is het besluit de  kerncentrale in Borssele langer open te houden. Partijen delen de visie  dat kernenergie in de energiemix een belangrijke aanvulling kan zijn op zon, wind en geothermie.

Visie PZEM

Naast dat PZEM aandeelhouder is van EPZ levert PZEM aan haar eindgebruiker 100% CO2-vrije elektriciteit en kiest PZEM bewust voor klimaat neutrale opwek, nucleair. Vanuit het klimaatbeleid ondersteunt PZEM kernenergie dan ook als essentieel onderdeel van de toekomstige energiemix. Een belangrijk moment voor PZEM en EPZ.

 

Dit wel een enorme stap vooruit, overigens geheel conform de visie die EPZ eerder heeft gepresenteerd.
Aldus EPZ

Zie voor een reactie EPZ nieuwsartikel in Provinciale Zeeuwse Courant