Asset Optimisation & Trading

Binnen ons portfolio hebben wij een uitgekiende mix aan productietassets. De assets die binnen ons portfolio vallen zijn een Sloecentrale, Kerncentrale (EPZ), Biomassacentrale diverse PPA’s bestaande uit wind en zonneparken. Bekijk het overzicht van de productieassets hier.

Onze assets worden zo goed mogelijk ingezet, dit wordt gerealiseerd door asset optimisation. Asset optimisation optimaliseert de waarde van de portfolio over de levensduur van de onderliggende contracten. De afdeling houdt zich bezig met portfoliomanagement en dagdagelijkse optimalisatie door voorspellingen te doen voor onder andere klantvragen en wind en zon-productie. Naast deze activiteiten managet de afdeling tevens de contracten die we hebben met de assets. Daarbij hoort het opstellen van draaiplannen en versturen van nominaties wat een bijhorende verlichting is om assets in te zetten. Tot slot worden ook mogelijkheden tot optimalisatie en de daarbij behorende investeringen en onderhoudsplannen onderzocht. PZEM zorgt zo samen met zijn partners dat de productie zo optimaal wordt ingezet en dat vraag en aanbod in balans blijft.

Via onze handelsvloer verhandelt PZEM continu energie. We kennen de energiemarkt door en door en weten precies wat onze partners en klanten nodig hebben. Daarbij komt dat we onze portefeuille kunnen verbinden aan de eerder genoemde en zeer flexibele productie-, transport- en opslagcapaciteiten. En omdat we met onze 24/7 trading desk voortdurend toegang hebben tot alle relevante energiemarkten zijn we uitstekend in staat om risico’s te beheersen en kosten te minimaliseren.

Analytics

Middels diverse modellen en forecasts worden wordt de opgewerkte elektriciteit verhandelt op diverse markten, zowel korte- als lange termijn, waardoor er cross-optimalisatie ontstaat. Dit alles met dank aan onze traders, analisten en risicomanagers die steeds weer fantastische resultaten voor ons weten te behalen.

Levering

PZEM levert gestandaardiseerde en maatwerkcontracten voor eindgebruikers. De gestandaardiseerde contracten lopen via ons online portaal, waarin onze (groot)zakelijke klanten één, twee of drie jarige contract kunnen afsluiten voor elektriciteit en/of gas. Dit gebeurt altijd tegen een zo’n scherp mogelijke prijs en met een service die de behoefte van de klant centraal stelt.

Naast de accountmanagers die standaardcontracten aanbieden bestaat ons team tevens uit structurers/analisten met een kwantitatieve achtergrond en een uitgebreid netwerk van grootzakelijke relaties. Ze houden zich bezig met het samenstellen van gestructureerde deals voor alle energieproducten. Deze structurers adviseren onze originators, ook wel maatwerk specialisten genoemd, over de optimale dealstructuur. Hierbij passen ze geavanceerde waarderingsmodellen toe voor de prijsstructuren die van toepassing zijn. Uiteindelijk worden met passende prijs– en contractstructuren (maatwerk) producten opgezet.

Onze activiteiten

Hieronder vindt u een greep uit de uiteenlopende activiteiten waarmee wij oplossingen bieden op complexe vraagstukken van onze klanten en partners. Wilt u meer weten over welke rol energie speelt door ons gehele keten? Bekijk dan onze activiteiten pagina.

Via data visualisatie heeft Kreekkrak een dashboard tot haar beschikking die de opwek weergeeft zodat hier op gestuurd kan worden.

Kreekkrak

In samenwerking met Origination & EDA

PZEM heeft een ‘containerbatterij’ waarin elektriciteit uit het netwerk wordt opgeslagen. Met deze opslag van elektriciteit draagt PZEM bij aan een stabiele energievoorziening.

The Battery

In samenwerking met Origination & Analytics & Asset optimization