Wat is een Power Purchase Agreement?

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een contractuele overeenkomst tussen een bedrijf (de afnemer) en een energieproducent, vaak een producent van hernieuwbare energie door middel van zonne- of windparken (de verkoper). In deze overeenkomst worden voorwaarden vastgesteld zoals bijvoorbeeld het volume, de prijs en hoe wordt omgegaan met bepaalde risico’s zoals onbalans. Een belangrijk onderdeel van de PPA is de tussenkomst van een balansverantwoordelijke partij. Deze partij speelt een cruciale rol in het balanceren van de energielevering en -vraag, en in het zorgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het energienetwerk. De balansverantwoordelijke partij is ook de schakel tussen de producent en afnemer. PPA’s zijn vaak meerjarige overeenkomsten, die risico’s op schommelingen in de elektriciteitsmarkten verminderen door een voorspelbare energiestroom te garanderen. Een PPA biedt een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom voor elektriciteitsproducenten, wat essentieel kan zijn voor het financieren en subsidiëren van grootschalige energieprojecten. Voor de afnemers, biedt het een gegarandeerde toevoer van groene energie, wat bij kan dragen aan duurzaamheidsdoelen. Voor elektriciteitshandelaren kan een PPA interessant zijn door slim in te kopen en te verkopen.

PPA's, voor wie?

Producenten zoals wind- of zonneparken

PPA’s garanderen financiële stabiliteit en verminderen risico’s voor energieprojecten.

 

 • Gegarandeerde en stabiele inkomstenstroom
 • Verminder risico’s door deze af te dekken in de PPA
 • Vergemakkelijkt financiering van projecten door zekerheid van inkomsten
Grootverbruikers van elektriciteit

Voor bedrijven met hoog elektriciteitsverbruik, zijn er verschillende voordelen bij een PPA:

 

 • Afdekken van risico’s zoals prijsschommelingen door vaste energieprijzen
 • Ondersteunt het behalen van groene energiedoelen en verbetert het ecologische imago doormiddel van PPA inclusief GvO’s
 • Zekerheid in energievoorziening voor lange termijn
 • Mogelijkheid tot kostenbesparing op lange termijn, afhankelijk van marktontwikkelingen
Handelspartijen

Een PPA biedt veel voordelen voor handelspartijen. In het kort zijn dit de volgende voordelen:

 

 • Productie van elektriciteit flexibel aanpassen (curtailen) voor hogere inkomsten bij marktvraag
 • Invloed op de marktdynamiek door controle over een deel van de elektriciteitsvoorziening
 • Mogelijkheid tot diversificatie en beheer van risico’s binnen het portefeuille

Hoe PPA’s de ontwikkeling voor Wind- en zonneparken bevorderen:

Ontwikkelaars van zowel wind- als zonneparken staan voor specifieke uitdagingen, waaronder hoge initiële investeringen, markttoegang, en volatiliteit in energieproductie. Power Purchase Agreements (PPA’s) bieden een cruciale oplossing om deze uitdagingen het hoofd te bieden, en verzekeren de producenten van hernieuwbare energie van stabiele inkomsten en groei.

Door de contractuele vastlegging van een PPA kunnen producenten van hernieuwbare energie uit wind- en zonneparken projecten haalbaar maken voor investeringen of subsidies. Daarnaast zorgt een PPA voor een stabiele inkomstenstroom van de energieproductie, wat de risico’s vermindert en financiële stabiliteit biedt. Het resultaat is een gegarandeerde afzetmarkt voor de opgewekte elektriciteit, wat essentieel is voor het effectief plannen en financieren van deze duurzame energieprojecten.

De voordelen voor windparken

 • Financiële Zekerheid: Langdurige prijs- en volumeafspraken, cruciaal voor investeringen en subsidies.
 • Risicobeheer: Beheer van prijs- en volumerisico’s, verhoogt de stabiliteit van windparkprojecten.
 • Markttoegang: Garandeert afzetmarkt voor opgewekte elektriciteit, vooral voor nieuwe projecten.

De voordelen voor zonneparken:

 • Stabiliteit in Inkomsten: een voorspelbare inkomstenstroom, essentieel voor financiering en toekomstige uitbreidingen.
 • Verzekering van Afzet: gegarandeerde verkoop van opgewekte zonne-energie in een competitieve markt.
 • Risicoreductie: afdekking van operationele risico’s, door seizoen variaties en weersinvloeden te mitigeren,

Interested? Have a conversation with us!

Meer over E-world

E-world energy & water is de plek waar de Europese energie-industrie samenkomt in Essen. Meer dan een vijfde van de exposerende bedrijven is in het buitenland gevestigd.

Kom van 20 tot 22 februari naar E-world en ontmoet ons team van experts gespecialiseerd in Asset Optimization & Trading,  Origination & Structuring & Business to business. Zij staan klaar om hun kennis en inzichten met u te delen.

Meest gestelde vragen

 • Wat is een PPA (Power Purchase Agreement)

  Een Power Purchase Agreement (PPA) is een contract tussen twee partijen, waarbij de ene partij elektriciteit genereert (de verkoper) en de andere partij de elektriciteit koopt (de koper). zijn vaak meerjarige overeenkomsten, die risico’s op schommelingen in de elektriciteitsmarkten verminderen door een voorspelbare energiestroom te garanderen.

 • Wat is het verschil tussen een merchant en een corporate PPA?

  We maken onderscheidt in diverse soorten PPA’s. Hieronder lichten wij er twee uit.

  Bij een Merchant PPA komt de prijs voor de geproduceerde stroom tot stand door prijsontwikkelingen op de markt gedurende de looptijd van de PPA. De producent heeft hierbij geen 100% zekerheid over zijn uiteindelijke vergoeding. De afnemer vergoedt de geleverde stroom bijvoorbeeld tegen een Day Ahead index, dit kan ook een ongewogen gemiddelde zijn over een bepaalde periode.  Voordelen voor zowel de afnemer als de producent is dat de prijs een realistische waarde vertegenwoordigd. Een nadeel is dat op voorhand geen zekerheid is over inkomsten of uitgaven. In een dergelijke constructie is wel de mogelijkheid om (een deel van) profiel- en onbalansrisico’s te verzekeren. Hiervoor wordt een premie in rekening gebracht door de partij die dit risico op zich neemt.

  Bij een Corporate PPA sluit de producent rechtstreeks een PPA af met een eindverbruiker van elektriciteit, bijvoorbeeld een industriële afnemer of datacenter. De afnemer krijgt de geproduceerde duurzame stroom geleverd. De balansverantwoordelijke partij van de producent zal op basis van afspraken dagelijks deze stroom leveren aan de balansverantwoordelijke partij van de afnemer. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de verwachte productie, gerealiseerde productie en een vlakke productie. In de PPA zullen de afnemer en producent afspraken maken over de vergoeding die de producent van de afnemer ontvangt voor de geleverde stroom en de GvO’s. Een dergelijke structuur kan interessant zijn voor productiemiddelen die geen subsidie ontvangen. Voor afnemers kan voor langere tijd prijszekerheid worden verkregen.  In een Corporate PPA wordt de elektriciteit dus direct door een eindgebruiker afgenomen met tussenkomst van een balansverantwoordelijke partij. Dit hoeft niet de volledig geproduceerde stroom te zijn. Een producent kan meerdere PPA’s afsluiten voor een deel van de productie.