Excelleren in balanceren

PZEM excelleert in balanceren, dit betekent dat wij vraag en aanbod in de energiemarkt zo op elkaar afstemmen dat wij onze partners en klanten optimaal kunnen bedienen. Met onze expertises, zoals hieronder weergegeven, en ons gebalanceerd portfolio, zorgen wij voor een effectief beheer van energieproducten.

Ons verhaal

We zitten middenin de energietransitie, daarom kijkt PZEM volop vooruit naar de toekomst. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met verschillen tussen vraag en aanbod als de zon niet schijnt of de wind niet waait? Alle afdelingen binnen PZEM werken nauw samen om invulling geven aan dit soort uitdagingen. Onze expertise rijkt van onze productie (optimalisatie) en handel in energie, tot aan de levering aan onze zakelijke eindverbruikers. Benieuwd naar ons verhaal?

In het kort

Asset optimisation & Trading

Middels diverse modellen en forecasts worden wordt de opgewerkte elektriciteit verhandelt op diverse markten waardoor er cross-optimalisatie ontstaat. Daarnaast worden met passende prijs– en contractstructuren (maatwerk) producten opgezet.

Meer over trade en analytics
Analytics

Asset Optimisation optimalisereert de waarde  over de levensduur van de lopende contracten met assets, denk hierbij aan de kerncentrale en diverse duurzame bronnen.  Tevens worden deze contracten met de assets gemanaged.

 

 

Meer over asset optimisation
Levering

Uiteindelijk wordt de geproduceerde en verhandelde energie geleverd aan onze eindverbruikers. Dit betreffen mid-zakelijke bedrijven die elektriciteit en gas afnemen maar ook grote maatwerk opdrachten voor bedrijven met gecompliceerde vraagstukken.

Meer over levering

Onze activiteiten

Hieronder vindt u een greep uit de uiteenlopende activiteiten waarmee wij oplossingen bieden op complexe vraagstukken van onze klanten en partners. Wilt u meer weten over welke rol energie speelt door ons gehele keten? Bekijk dan onze activiteiten pagina.

Via data visualisatie heeft Kreekkrak een dashboard tot haar beschikking die de opwek weergeeft zodat hier op gestuurd kan worden.

Kreekkrak

In samenwerking met Origination & EDA

PZEM heeft een ‘containerbatterij’ waarin elektriciteit uit het netwerk wordt opgeslagen. Met deze opslag van elektriciteit draagt PZEM bij aan een stabiele energievoorziening.

The Battery

In samenwerking met Origination & Analytics & Asset optimization