Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten in de energiemarkt’ gaan we dieper in op het feit dat het kabinet toekomstige windcapaciteit op zee wil gaan verdubbelen in 2030.  Hieronder vertellen we hier meer over en gaan we dieper in op dit onderwerp.

 

Het kabinet heeft vorige week vrijdag drie nieuwe gebieden in de Noordzee aangewezen om in totaal 10,7 gigawatt (GW) aan windparken te realiseren rond 2030. Dit komt bovenop de eerdere doelstelling van het kabinet om 11 GW aan offshore windcapaciteit te realiseren tot en met 2030.  Waardoor de totale geplande windcapaciteit op zee uitkomt op ongeveer 21 GW. Hiermee zal offshore wind het grootste aandeel in de stroomopwek van Nederland  hebben rond 2030. De extra 10,7 GW aan capaciteit is ongeveer twee keer zoveel als de Nederlandse huishoudens samen gebruiken aan elektriciteit. Twee van de gebieden, Nederwiek en Lagelander,  bevinden zich ten westen van de Waddeneilanden. Het derde gebied,  Doordewind,  ligt ten noorden van de Waddeneilanden.

Personeelstekorten en langzame procedures

Er zijn  verschillende factoren die de realisatie van de zojuist aangekondigde offshore windparken kunnen vertragen.  ABN AMRO concludeerde afgelopen januari dat de arbeidsmarkt een belangrijk knelpunt is als het gaat om de uitvoerbaarheid van de investeringen die het kabinet wil doen om de energietransitie te verwerkelijken. Ook waarschuwen netbeheerders al langere tijd dat ze de snelheid van de energietransitie niet aankunnen door een tekort aan technisch personeel. Minister van Klimaat & Energie, Rob Jetten, erkent dat dit personeelstekort een probleem is wat niet eenvoudig op te lossen is. Vorige maand maakte hij nog bekend dat hij wil kijken of er meer gedaan kan worden om mensen op te leiden en om te scholen. Een concrete aanpak van dit probleem zal volgens hem worden opgenomen in het actieplan ‘Groene Banen’ dat in het voorjaar van dit jaar zal worden gestuurd naar de Tweede Kamer.

Daarnaast melden verschillende bedrijven die offshore windparken ontwikkelen dat de procedures om vergunningen te verkrijgen om windparken op zee te bouwen zeer traag zijn en dat dit zal moeten veranderen om daadwerkelijk rond 2030 de verdubbeling aan offshore windcapaciteit te kunnen bewerkstelligen. Hierop heeft Jetten geantwoord dat hij zal kijken met deze bedrijven naar hoe deze procedures sneller kunnen waardoor de bouw van deze projecten eerder kan worden gestart.

Grotere behoefte aan flexibele stroomopwek in de toekomst

Door de nieuwe plannen van het kabinet zullen weersomstandigheden een nog grotere invloed hebben op de totale opwek van stroom. Dit impliceert dat er in de toekomst een steeds grotere behoefte zal zijn aan flexibele opwekcapaciteit. PZEM kan met haar Sloecentrale – één van de meest flexibele gascentrales in Nederland – een belangrijke rol vervullen op de momenten dat er minder wind- en zonopwek is dan voorspeld door snel stroom te produceren en deze te leveren aan het elektriciteitsnet.

Visie PZEM 

Vanuit onze strategie, gebalanceerde groei, welke is vastgesteld vanuit de missie en visie wordt richting gegeven aan de organisatie PZEM. Zo zijn we uitstekend gepositioneerd om flexibiliteit aan te bieden in verschillende vormen van regelvermogen, van zowel ons eigen portfolio áls de flexibiliteit bij klanten. Hiermee zijn we in staat de diverse en moeilijk voorspelbare profielen van zowel aanbod als vraag optimaal te verbinden. Kijkend naar de toekomst, is PZEM volop bezig invulling te geven aan de uitdagingen die voortkomen uit de energietransitie. Met een sterke positie op en continue toegang tot de energiemarkt, is PZEM uitstekend in staat risico’s te beheersen en kosten te minimaliseren.

Contact & Informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag advies? Neem eenvoudig contact met ons via het sturen van een e-mail naar zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met onze medewerkers via de chat rechtsonder in beeld.

Meer informatie over de ontwikkelingen op de energiemarkt ga dan rechtstreeks naar onze nieuwspagina. Ook gaan we in op de factoren die van invloed zijn op de marktprijs.

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang gratis het wekelijkse marktrapport in uw mailbox.