In 2023 wijzigen een aantal zaken vanuit overheidswege. waar wij u graag op willen attenderen.

 

BTW
Van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw op energie verlaagd van 21% naar 9%. Per 1 januari 2023 bedraagt het btw-tarief op uw energienota weer 21%.

Opslag Duurzame Energie naar 0-tarief
In het Belastingplan 2023 heeft de regering voorgesteld om het energiebelastingstelsel te vereenvoudigen door de tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op te nemen in de energiebelasting. Het gevolg hiervan is dat alle ODE-tarieven voor het jaar 2023 € 0,00 zijn. Vanaf 2024 wordt de ODE formeel afgeschaft.

De voorlopige tarieven vind u hier. De definitieve tarieven van de energiebelasting zijn nog niet bekend.

Meest gestelde vragen

 • Waarom deze btw aanpassing?

  De reden van de btw verlaging was om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te dempen.

  Deze tijdelijke, door overheid opgedragen aanpassing van 21% naar 9% is van toepassing voor alle Nederlandse huishoudens met stroom, gas of warmte.

  De verlaging duurt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 Januari 2023 gaat dit weer terug naar  21%.

 • Wie heeft recht op de btw verlaging?

  Alle consumenten, bedrijven en andere organisaties die energie afnemen hebben recht op de verlaging van de btw.

 • Waarom betaal ik in januari meer energiebelasting dan in december?

  Energiebelasting is opgedeeld in zones. Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt uw verbruik op nul gezet en start u in zone 1. Dit is de zone met de hoogste energiebelastingtarieven. Als het verbruik tijdens het jaar oploopt, doorloopt u de zones met lagere tarieven waardoor u minder energiebelasting gaat betalen.

  Als u een voorschotfactuur ontvangt, wordt de energiebelasting naar rato verdeeld over de vooraf bepaalde zones. Op de jaar- of eindafrekening wordt het werkelijke verbruik in de betreffende zones afgerekend.

  De verschillende zones en bijbehorende energiebelastingtarieven vindt u op onze pagina  Energiebelasting.

 • Waarom wordt er energiebelasting in rekening gebracht?

  De overheid heft energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en gas. Deze belasting is ingevoerd om het energieverbruik te verminderen. Omdat energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring, wordt energie duurder en gaan verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee om.

 • Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van energiebelasting.

  Op onze website vindt u meer informatie en de meest voorkomende redenen die u als zakelijke energieafnemer nodig kunt hebben om een vermindering of vrijstelling van energiebelasting aan te vragen.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt? Of wilt u een verklaring downloaden? Ga dan naar de Verklaringen energiebelasting.

 • Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van energiebelasting.

  Op onze website vindt u meer informatie en de meest voorkomende redenen die u als zakelijke energieafnemer nodig kunt hebben om een vermindering of vrijstelling van energiebelasting aan te vragen.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt? Of wilt u een verklaring downloaden? Ga dan naar de  Verklaringen energiebelasting.