Borssele is de ideale plek, maar pas eind 2024 definitieve keuze voor twee nieuwe kerncentrales

Vandaag heeft de ministerraad definitief groen licht gegeven voor de plannen voor de nieuwe kerncentrales.

Het kabinet maakt op zijn vroegst eind 2024 een definitieve keuze voor de locatie, nadat de gevolgen voor de omgeving in kaart zijn gebracht. Het is de planning dat de nieuwe kerncentrales rond 2035 in gebruik worden genomen.

Het kabinet is bovendien van plan om de bestaande centrale langer open te houden, aldus Jetten.

De huidige kerncentrale behoort al jaren bij de top 25% beste kerncentrales van de westerse wereld. Vanuit het klimaatbeleid ondersteunt PZEM kernenergie als essentieel onderdeel van de energiemix.

Publicaties hierover zie hier

Bron: NOS 

Bron: PZC 

Bron: Omroep Zeeland 

Meest gestelde vragen kernenergie

 • Hoe denkt PZEM over bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale?

  Bedrijfsduurverlenging van de de huidige reactor in Borssele (ca 500 MW) kan gezien worden als een belangrijke en betaalbare CO2-reducerende maatregel. Daarom wil EPZ samen met de overheid onderzoeken wat de technisch-economische randvoorwaarden zijn voor bedrijfsduurverlenging na 2033. De belangrijkste voorwaarde is dat deze bedrijfsduurverlenging veilig uitgevoerd kan worden. PZEM onderschrijft het belang van kernenergie vanuit de klimaatdoelstellingen en ondersteunt de visie van EPZ.

 • Waarom de kerncentrale langer openhouden?

  Hiervoor zijn een aantal goede redenen te noemen. Zo neemt de elektriciteitsbehoefte steeds verder toe. Een behoefte die op een CO2-neutrale manier moet worden ingevuld. De kerncentrale in Borssele heeft een capaciteit van 500 Megawatt en produceert genoeg klimaatneutrale elektriciteit voor 1 miljoen huishoudens. Bij sluiting van de kerncentrale zou dit moeten worden opgevangen.

 • Hoe denkt PZEM over mogelijke nieuwbouw kerncentrale?

  De bouw van een tweede kerncentrale is een nationale keuze. De Nederlandse staat speelt hier gezien de enorme investeringen een hoofdrol in. Als er een nieuwe kerncentrale zou komen, dan zal hier waarschijnlijk een rol voor EPZ liggen. Zij is de enige houder van een nucleaire vergunning, is eigenaar van de meest voor de hand liggende nieuwbouwlocatie en heeft de steun van de Zeeuwse bevolking. Op het terrein van EPZ is nog ruimte voor twee nieuwe kerncentrales van 1.500 MW per stuk. Hiermee zou het opgesteld vermogen op 3.500 MW komen. Dit is zo’n 25% van de huidige elektriciteitsbehoefte in Nederland en zou daarmee de behoefte van alle huishoudens in Nederland kunnen afdekken.

 • Is de huidige kerncentrale wel veilig?

  Bij de kerncentrale in Borssele heeft veiligheid al ruim 48 jaar veiligheid de hoogste prioriteit. De kerncentrale Borssele behoort tot de 25 procent veiligste kerncentrales in de westerse wereld. Meer over EPZ ga naar: www.epz.nl/themas/veiligheid