Wat wijzigt er

De invloeden op de energiemarkt hebben er voor gezorgd dat de energiekosten van bedrijven en particulieren is gestegen. Bedrijven met een kleinverbruik aansluiting en verblijfsfunctie ontvangen in november en december 2022 daarom een vaste tegemoetkoming van 190 euro van de overheid. Deze korting geldt per elektriciteitsaansluiting voor zowel vaste als variabele contracten.

Het betreft de ’tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022’ (CEK22). De regeling is bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. Het gaat hierbij om huishoudens en ondernemingen met een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3×80 Ampère. Normaal gesproken heeft een energieleverancier een vergunning nodig om aan kleinverbruikers te mogen leveren. Hier zijn echter uitzonderingen op. PZEM maakt van deze uitzonderingen gebruik, waardoor het mogelijk is energie te leveren aan kleinverbruikers. PZEM kon de korting die gebaseerd is op deze regeling niet geven omdat wij niet beschikken over een leveringsvergunning voor kleinverbruikers. Deze regeling is inmiddels aangepast.

Daarnaast wordt er veel gesproken over het prijsplafond voor energie. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

 • Tegemoetkoming 190 euro-regeling

  190 euro-regeling
  Onlangs heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het volgende gepubliceerd: ‘Met ingang van 5 december 2022 mogen ook energieleveranciers zonder vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die aan kleinverbruikers elektriciteit leveren, gebruikmaken van de regeling‘.

  Concreet wil dit zeggen dat PZEM een subsidieaanvraag kan indienen. Klanten die in aanmerking hiervoor komen ontvangen de twee x 190 euro tegemoetkoming onder voorwaarde dat PZEM daadwerkelijk subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangt voor uw aansluiting.

  Let wel, u dient te voldoen aan de volgende criteria:

  • Uw aansluiting heeft een verblijffunctie
  • Het betreft een aansluiting van niet meer dan 3 x 80 ampère

  Meer over deze regeling leest u hier.

 • Wanneer is er sprake van een verblijfsfunctie?

  Er is sprake van een verblijfsfunctie wanneer de aansluiting zich bevindt in een pand waarin gewoond en/of gewerkt kan worden.

  Ga voor een volledig overzicht naar onze verblijfsfunctiepagina

   

 • Wanneer is er sprake van een kleinverbruik aansluiting?

  U valt in de categorie kleinverbruik als u een aansluitvermogen voor elektriciteit heeft van 3 x 80 ampère of minder. Voor gas dient uw gasmeter een (nominale) capaciteit te hebben van 40 m3/h (G25) of minder.

 • Wanneer geldt het prijsplafond?

  Mogelijk komen klanten van PZEM  ook in aanmerking voor het prijsplafond (dat waarschijnlijk ingaat per 1 januari 2023), onder de voorwaarde dat PZEM onder de regeling valt. Zodra de  voorwaarden van deze regeling duidelijk zijn berichten we hierover.

  In principe wordt ervan uitgegaan dat het prijsplafond geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Met de komst van dit prijsplafond vervalt per 1 januari 2023 de btw-verlaging op energie.

 • Wat is het prijsplafond?

  Het plan van het kabinet is dat alle kleinverbruikers van energie tot een bepaald verbruik niet meer dan een maximale prijs betalen doormiddel van een prijsplafond. Het doel hiervan is om de energierekening voor deze bedrijven minder hoog te maken. Als de prijzen hoger zijn dan het prijsplafond dan compenseert de overheid het verschil. Deze maximum prijs geldt tot een verbruik van 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas per jaar. Voor alles wat hierboven verbruikt wordt, moet het huidige tarief betaald worden. Hieronder vindt u een overzicht van het maximale verbruik de bijhorende prijsplafonds.

  Overzicht maximale prijs en verbruik bij prijsplafond
  Maximaal verbruik Maximale prijs
  Gas 1.200 m3 € 1,45 per kuub (m3)
  Elektriciteit 2.900 kWh € 0,40 per kWh
 • Voor wie geldt het prijsplafond?

  Kleinverbruikers vallen onder het prijsplafond. Onder kleinverbruikers valt iedereen met een elektriciteitsaansluiting kleiner dan 3×80 ampère en een gasaansluiting niet groter dan 40 m3/h. Dit zijn bijvoorbeeld huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Er moet een verblijfsfunctie aanwezig zijn op het gebouw met de aansluiting, het moet dus wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café.

 • Hoe hoog is het prijsplafond?

  De hoogte van de korting bedraagt € 190 in november en december 2022. Het prijsplafond gaat pas in januari 2023 in. Daarom krijgen kleinverbruikers in november en december 2022 € 190 per maand korting op de energierekening. Met deze tijdelijke oplossing worden de hoge energiekosten voor een deel gecompenseerd. Hoe u de € 190 korting op uw energierekening per maand krijgt, hangt af van uw energieleverancier.

 • Hoe zit het met de btw-verlaging?

  Van 1 juli tot en met 31 december 2022 verlaagt de overheid tijdelijk de btw op energie van 21% naar 9%. De reden van de btw verlaging is om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te dempen. PZEM zorgt er voor dat de btw-verlaging automatisch wordt doorgevoerd op de factuur.

  Met de komst van het prijsplafond vervalt per 1 januari 2023 de btw-verlaging op energie. Per 1 januari 2023 gaat de btw dus weer omhoog van 9% naar 21%. Ook vervalt de verlaging van de energiebelasting.

 • Waarom zijn de energieprijzen zo hoog?

  Sinds eind 2021 zijn de energieprijzen enorm gestegen. Dit heeft meerdere oorzaken: meer vraag door koudere wintermaanden, minder aanbod van gas door kleinere gasvoorraden door beperkte gastoever vanuit Rusland. Maar ook de onzekerheid over wanneer deze situatie weer zal stabiliseren door de internationale spanningen. Dit alles zorgt voor grote prijsschommelingen. Dit maakt dat de energiemarkt moeilijk te voorspellen is. We weten waar we nu staan, Maar  waar staan we volgend jaar?  Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van de energiemarkt? Lees dan onze wekelijkse marktrapporten.

Invloeden van de marktprijs

We zijn terecht gekomen in een markt die érg wisselvallig is. Prijzen voor elektriciteit en gas zijn zeer turbulent en laten soms wel een verschil zien van honderden euro’s per dag zien. Veel factoren hebben invloed op de marktprijs, zie hieronder. 

Geopolitieke gebeurtenissen

De levering vanuit het buitenland komt onder druk te staan door geopolitieke gebeurtenissen, zoals door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Dit zorgt voor veel onrust op de energiemarkt. De Europese Unie hangt nog altijd in sterke mate af van Russisch gas. Die twijfel rond de gasbevoorrading stuwt de prijzen flink omhoog.

Vraag & aanbod

Door de coronacrisis daalde de energieprijzen tot een historisch dieptepunt mede doordat de vraag erg laag was. Omdat er steeds meer duurzame energieopwek is en omdat elektriciteit beperkt opgeslagen kan worden, zal het steeds meer een uitdaging zijn om vraag en aanbod zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

Het weer

De temperatuur is van grote invloed op de vraag naar gas: bij warm weer is er sprake van een lage vraag; bij koud weer stijgt de vraag naar gas. Daarnaast is ook het aandeel duurzame energieproductie sterk afhankelijk van het weer: productie uit zonnepanelen is hoger bij meer zon en productie uit windparken is afhankelijk van wind. Ook extremere weersomstandigheden spelen een belangrijke rol: een gebrek aan wind veroorzaakt prijsstijgingen, net als het koudere weer tijdens de winter.