Op woensdag 6 september werd bekend gemaakt dat PZEM, in combinatie met Shell de NS vanaf 1 januari 2025 voorzien van de levering van elektriciteit voor het rijden van treinen. De NS heeft namens de spoorsector (onder de naam coöperatie VIVENS en CIEBR) de aanbesteding uitgevraagd. 

Het betreft een voorlopige gunning, die definitief zal worden na een bezwaartermijn van 3 weken. Het contract omvat de levering van maar liefst 1,46 TWh  elektriciteit per jaar en zal doorlopen tot 2027 

View the English version of the news article here.

 

Bekijk het persbericht

Via de links hieronder opent u het persbericht. U kunt kiezen uit de Nederlandse of Engelse versie van het persbericht.

We zijn zeer verheugd over het vertrouwen dat de NS in PZEM heeft. Met onze medewerkers kijken we vol vertrouwen uit naar een succesvolle samenwerking in de toekomst

Niels Unger

Chief Executive Officer (CEO) PZEM

Leveringscondities

NS rijdt klimaatneutraal door op jaarbasis evenveel GVO’s (Garanties van Oorsprong) in te kopen als dat ze stroom verbruiken. In het contract met de NS is vastgelegd dat PZEM de elektriciteit levert en dat Shell deze ‘vergroent‘ middels zogenaamde GVO’s die laten zien waar de stroom vandaan komt. Hiermee wordt gegarandeerd dat er op jaarbasis in Europa net zoveel elektriciteit op duurzame wijze wordt opgewekt als NS verbruikt voor het rijden van treinen.  

Over ons 

In 2023 heeft PZEM Energy Company (PZEM) zich aangesloten bij de EPH-groep. PZEM is onderdeel van EP NL, een Nederlands energiebedrijf dat zich richt op energiehandel, de levering van elektriciteit en gas, het beheer van een aanzienlijke portefeuille van duurzame PPA’s (Power Purchase Agreements), evenals de exploitatie van assets. Deze samenwerking brengt meer dan 100 jaar ervaring in de energiesector samen en stelt ons in staat onze gedeelde ambities te realiseren als een betrouwbare en ambitieuze speler die actief bijdraagt aan het vormgeven van de toekomst van de energiesector. Met een cumulatieve capaciteit van 2,6 GW is EP NL uitgegroeid tot een van de grootste exploitanten van elektriciteitscentrales in Nederland. De moderne, emissiearme gascentrales spelen een cruciale rol in het leveren van de benodigde flexibele capaciteit aan het energiesysteem, waardoor EP NL snel kan reageren op veranderende marktomstandigheden zoals fluctuerende prijzen, toenemende duurzame energiebronnen en wisselende netwerkomstandigheden. 

Press

E: persvoorlichting@pzem.nl
M: +31 (06)20706641

*graag uw verzoek en- of vraag indienen via e-mail, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Persvoorlichting

  Contactgegevens

  E: persvoorlichting@pzem.nl
  M: +31 (06)20706641

  Graag uw verzoek en- of vraag indienen via e-mail, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

 • Bron voor levering NS

  De bron voor levering aan de NS komt voort uit de voor Nederland gebruikelijke energiemix’.  Dat betreft in het geval voor PZEM;  gasgestookte elektriciteit en- of  nucleaire elektriciteit. PZEM wekt deze elektriciteit deels zelf op in vier gasgestookte centrales en koopt deels energie in op de groothandelsmarkt.

  PZEM biedt  inzichtelijke en transparante informatie over de herkomst van de elektriciteit die wij  leveren via het stroometiket. Hierin is te zien uit welke bronnen de energie afkomstig is en hoe duurzaam deze bronnen zijn.

 • Wat is het verschil tussen een GVO en CVO?

  Garanties van Oorsprong (GvO) gelden uitsluitend voor stroom die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa.

  Certificaten van Oorsprong (CvO) daarentegen gelden voor stroom die is opgewekt met fossiele brandstoffen (aardgas, nucleair en kolen).

 • Aantal deelnemers NS

  Dit contract geldt alleen voor de treinen. De elektriciteit voor stations, onderhoudsplekken, verkeersleidersposten en kantoren vallen hier niet onder. NS en ProRail hebben daar een aparte overeenkomst voor die nog tot eind 2027 loopt.

 • Hoeveel stroom levert PZEM

  Het gaat om 1,46 TWh per jaar. Dit is meer dan de stroombehoefte van een grote stad als Amsterdam of Rotterdam. Bij elkaar is dat ruim 1% van het totale elektriciteitsverbruik van Nederland. Het totale verbruik in Nederland is 115 TW

  Voorbeeld

  In Amsterdam wonen voornamelijk veel stellen met twee verdieners. In dit voorbeeld gaan we dus uit van een huishouden van 2 a 3 personen met een verbruik van gemiddeld 2.870 KWh.

  Er wonen 873.338 mensen in Amsterdam. Gemiddeld genomen 2 per huishouden, maakt 436.669 huishoudens

  436.669 huishoudens * 2870  KWh = 1.253.240.030 = 1,25 TWh.

  PZEM levert 1,46 TWh

 • Voorlopige gunning

  De NS heeft namens de spoorsector (onder de naam coöperatie VIVENS en CIEBR) de aanbesteding uitgevraagd. Deze aanbesteding is gegund aan PZEM, in combinatie met Shell. Het betreft een voorlopige gunning, die definitief zal worden na een bezwaartermijn van 3 weken. Het contract omvat de levering van maar liefst 1,46 TWh  elektriciteit per jaar en zal doorlopen tot 2027.