Meest gestelde vragen

uitstel Energiebelasting

Hieronder staan de meest gestelde vragen voor u samengevat die gaan over het onderwerp:uitstel heffing energiebelasting en opslag duurzame energie.

Staat uw vraag er niet bij, neem dan direct contact met ons via zakelijk@pzem.nl of via 088 1346 088. Via onze chat, rechtsonder op deze pagina, staat u direct in contact met één van onze medewerkers.

UITSTEL ENERGIEBELASTING

 

Waar vind ik informatie over de regelingen

Op welke type klanten-en of bedrijven heeft de regeling betrekking

Het Beleidsbesluit ziet op “leveringen waarbij op maandbasis met de klant wordt afgerekend over het daadwerkelijk gebruik (= de levering) van elektriciteit of gas in de maanden april, mei of juni”. Zowel leveringen waarvoor de energieleverancier op maandbasis factureert zonder voorschotten, als die waar toch sprake is van voorschotten, maar de eindfactuur ziet op een kalendermaand, komen in aanmerking. Leveringen komen in aanmerking als ze voldoen aan de voorwaarden, ongeacht de kenmerken van de organisatie waaraan geleverd wordt. Alleen levering(spunt)en die voldoen aan de voorwaarden van de regeling komen in aanmerking. Leveringen die niet in aanmerking komen voor de regeling, komen ook niet in aanmerking als ze gezamenlijk op een factuur staan met leveringen die wel in aanmerking komen

Geldt het uitstel voor alle in rekening te brengen EB/ODE en ook voor de heffingskorting?

De vermindering wordt toegepast op de verschuldigde belasting (art. 63, lid 1, Wbm) en maakt dus onderdeel uit van het EB-bedrag op de factuur. Bij uitgestelde verschuldigdheid van EB, geldt dit dus ook voor de belastingvermindering.

Moet ik uitstel hebben gevraagd aan de belastingdienst alvorens de regel voor hem van toepassing is?

Nee. In de algemene informatie over de financiële maatregelen door de overheid zijn EB/ODE op een hoop gegooid met de andere belastingmaatregelen. Echter bij EB/ODE zijn de energieleveranciers belastingplichtig en niet het bedrijf of de organisatie, wat bij de andere belastingen wel zo is.

Is deze regeling verplicht of vrijwillig vanuit de overheid opgelegd?

Het Beleidsbesluit geeft energieleveranciers (als de belastingplichtige) de mogelijkheid om de inning van de EB en ODE de komende drie maanden uit te stellen. Dat betekent dat energieleveranciers zelf kunnen besluiten uitstel te verlenen of niet.

Wij geven u uiteraard de gelegenheid uitstel aan te vragen. U kunt dit doen door een formulier in te vullen en aan te retourneren. Onze medewerkers van de Servicedesk nemen uw vraag direct in behandeling. 

Wilt u hiervan gebruik maken, vul dan ons antwoordformulier in.

Aanvraag voor uitstel