Overzicht energiebelastingtarieven elektriciteit in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik  2023 2022
0 - 10.000 kWh € 0,12599 € 0,03679
10.000 - 50.000 kWh € 0,10046 € 0,04361
50.000 - 10 mln. kWh € 0,03942 € 0,01189
> = 10.000.000 kWh € 0,00115 € 0,00057
niet -zakelijk verbruik € 0,00175 € 0,00114

Overzicht opslag duurzame energie in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik 2023 2022
0 - 10.000 kWh € 0,0000 € 0,0305
10.000 - 50.000 kWh € 0,0000 € 0,0418
50.000 - 10 mln. kWh € 0,0000 € 0,0229
> = 10.000.000 kWh € 0,0000 € 0,0005

Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

Totaal verbruik 2023 2022
0 - 170.000 Nm  € 0,48980  € 0,36322
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,09621 € 0,06632
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,05109 € 0,02417
> = 10.000.000 Nm3 € 0,03919 € 0,01298

Overzicht opslag duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl.BTW)

Totaal verbruik 2023 2022
0 - 170.000 Nm3 € 0,0000 € 0,0865
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,0000 € 0,0239
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,0000 € 0,0236 
> = 10.000.000 Nm3 € 0,0000 € 0,0236

Sector tuinbouw Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

 Totaal verbruik 2023 2022
  0 -  170.000 Nm3  € 0,07867  € 0,05833
 170.001 - 1.000.000 Nm3  € 0,03629  € 0,02503
 1.000.001 - 10.000.000 Nm3  € 0,05109  € 0,02417
 >= 10.000.000 Nm3  € 0,03919  € 0,01298

Sector tuinbouw Overzicht duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

Totaal verbruik 2023 2022
0 - 170.000 Nm3 € 0,0000 € 0,0139
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,0000 € 0,0090  
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,0000 € 0,0236
>= 10.000.000 Nm3 € 0,0000 € 0,0236

Voor elektriciteitsaansluitingen geldt een restitutie op de energiebelasting. Als er sprake is van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 681,63 per jaar exclusief BTW. Is er geen sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 0,00 per jaar.

Veelgestelde vragen

 • Waarom wordt er energiebelasting in rekening gebracht?

  De overheid heft energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en gas. Deze belasting is ingevoerd om het energieverbruik te verminderen. Omdat energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring, wordt energie duurder en gaan verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee om.

 • Waarom betaal ik in januari meer energiebelasting dan in december?

  Energiebelasting is opgedeeld in zones. Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt uw verbruik op nul gezet en start u in zone 1. Dit is de zone met de hoogste energiebelastingtarieven. Als het verbruik tijdens het jaar oploopt, doorloopt u de zones met lagere tarieven waardoor u minder energiebelasting gaat betalen.

  Als u een voorschotfactuur ontvangt, wordt de energiebelasting naar rato verdeeld over de vooraf bepaalde zones. Op de jaar- of eindafrekening wordt het werkelijke verbruik in de betreffende zones afgerekend.

  De verschillende zones en bijbehorende energiebelastingtarieven vindt u op onze pagina  Energiebelasting.

 • Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van energiebelasting.

  Op onze website vindt u meer informatie en de meest voorkomende redenen die u als zakelijke energieafnemer nodig kunt hebben om een vermindering of vrijstelling van energiebelasting aan te vragen.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt? Of wilt u een verklaring downloaden? Ga dan naar de Verklaringen energiebelasting.