Overzicht energiebelastingtarieven elektriciteit in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik  2022 2021
0 - 10.000 kWh € 0,03679 € 0,09428
10.000 - 50.000 kWh € 0,04361 € 0,05164
50.000 - 10 mln. kWh € 0,01189 € 0,01375
> = 10.000.000 kWh € 0,00057 € 0,00056
niet -zakelijk verbruik € 0,00114 € 0,00113

Overzicht opslag duurzame energie in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik 2022 2021
0 - 10.000 kWh € 0,0305 € 0,0300
10.000 - 50.000 kWh € 0,0418 € 0,0411
50.000 - 10 mln. kWh € 0,0229 € 0,0225
> = 10.000.000 kWh € 0,0005 € 0,0004

Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

Totaal verbruik 2022 2021
0 - 170.000 Nm  € 0,36322 € 0,34856
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,06632 € 0,06547
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,02417 € 0,02386
> = 10.000.000 Nm3 € 0,01298 € 0,01281

Overzicht opslag duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl.BTW)

Totaal verbruik 2022 2021
0 - 170.000 Nm3 € 0,0865 € 0,0851 
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,0239 € 0,0235 
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,0236  € 0,0232
> = 10.000.000 Nm3 € 0,0236 € 0,0232

Sector tuinbouw Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

 Totaal verbruik  2022  2021
  0 -  170.000 Nm3  € 0,05833 € 0,05597
 170.001 - 1.000.000 Nm3  € 0,02503 € 0,02471 
 1.000.001 - 10.000.000 Nm3  € 0,02417 € 0,02386
 >= 10.000.000 Nm3  € 0,01298 € 0,01281

Sector tuinbouw Overzicht duurzame energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

Totaal verbruik 2022 2021
0 - 170.000 Nm3 € 0,0139 € 0,0137
170.001 - 1.000.000 Nm3 € 0,0090   € 0,0089
1.000.001 - 10.000.000 Nm3 € 0,0236 € 0,0232
>= 10.000.000 Nm3 € 0,0236 € 0,0232

Voor elektriciteitsaansluitingen geldt een restitutie op de energiebelasting. Als er sprake is van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 681,63 per jaar exclusief BTW. Is er geen sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 0,00 per jaar.

Veelgestelde vragen

 • Waarom wordt er energiebelasting in rekening gebracht?

  De overheid heft energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en gas. Deze belasting is ingevoerd om het energieverbruik te verminderen. Omdat energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring, wordt energie duurder en gaan verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee om.

 • Waarom betaal ik in januari meer energiebelasting dan in december?

  Energiebelasting is opgedeeld in zones. Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt uw verbruik op nul gezet en start u in zone 1. Dit is de zone met de hoogste energiebelastingtarieven. Als het verbruik tijdens het jaar oploopt, doorloopt u de zones met lagere tarieven waardoor u minder energiebelasting gaat betalen.

  Als u een voorschotfactuur ontvangt, wordt de energiebelasting naar rato verdeeld over de vooraf bepaalde zones. Op de jaar- of eindafrekening wordt het werkelijke verbruik in de betreffende zones afgerekend.

  De verschillende zones en bijbehorende energiebelastingtarieven vindt u op onze pagina  Energiebelasting.

 • Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van energiebelasting.

  Op onze website vindt u meer informatie en de meest voorkomende redenen die u als zakelijke energieafnemer nodig kunt hebben om een vermindering of vrijstelling van energiebelasting aan te vragen.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt? Of wilt u een verklaring downloaden? Ga dan naar de Verklaringen energiebelasting.