Overzicht energiebelastingtarieven elektriciteit in euro's per kWh (excl. BTW):

Totaal verbruik 2024 2023
0 - 2.900 kWh € 0,10880 € 0,12599
2.900 - 10.000 kWh € 0,10880 € 0,12599
10.000 - 50.000 kWh € 0,09037 € 0,10046
50.000 - 10 mln. kWh € 0,03943 € 0,03942
> = 10.000.000 kWh € 0,00188 € 0,00115
niet -zakelijk verbruik € 0,00254 € 0,00175

Overzicht energiebelastingtarieven elektriciteit oplaadinstallaties in euro's per kWh (excl. BTW

Totaal verbruik 2024 2023
0-10.000 verlaagd tarief oplaadinstallaties kWh € 0,04089 € 0,05549
10.000-50.000 tarief oplaadinstallaties kWh € 0,04089 € 0,05549
50.000-10.000.000 tarief oplaadinstallaties kWh € 0,01236 € 0,01478
> 10.000.000 oplaadinstallaties kWh € 0,00127 € 0,00061

Energiebelastingtarieven elektriciteit walstroominstallaties in euro's per kWh (excl. BTW)

Totaal verbruik 2024 2023
Verlaagd tarief walstroominstallaties in kWh € 0,00394 € 0,00050

Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

Totaal verbruik 2024 2023
0 - 1.000 Nm3  € 0,58301  € 0,48980
1.000 - 170.000 Nm3  € 0,58301  € 0,48980
170.000 - 1.000.000 Nm3 € 0,22378 € 0,09621
1.000.000 - 10.000.000 Nm3 € 0,12855 € 0,05109
> = 10.000.000 Nm3 € 0,04886 € 0,03919

Sector tuinbouw Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):

 Totaal verbruik 2024 2023
  0 -  170.000 Nm3  € 0,09365  € 0,07867
 170.000 - 1.000.000 Nm3  € 0,08444  € 0,03629
 1.000.000 - 10.000.000 Nm3  € 0,12855  € 0,05109
 >= 10.000.000 Nm3  € 0,04886  € 0,03919

Voor elektriciteitsaansluitingen geldt een restitutie op de energiebelasting. Als er sprake is van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 521,81 per jaar exclusief BTW. Is er geen sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 0,00 per jaar.

Veelgestelde vragen

 • Waarom wordt er energiebelasting in rekening gebracht?

  De overheid heft energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en gas. Deze belasting is ingevoerd om het energieverbruik te verminderen. Omdat energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring, wordt energie duurder en gaan verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee om.

 • Waarom betaal ik in januari meer energiebelasting dan in december?

  Energiebelasting is opgedeeld in zones. Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt uw verbruik op nul gezet en start u in zone 1. Dit is de zone met de hoogste energiebelastingtarieven. Als het verbruik tijdens het jaar oploopt, doorloopt u de zones met lagere tarieven waardoor u minder energiebelasting gaat betalen.

  Als u een voorschotfactuur ontvangt, wordt de energiebelasting naar rato verdeeld over de vooraf bepaalde zones. Op de jaar- of eindafrekening wordt het werkelijke verbruik in de betreffende zones afgerekend.

  De verschillende zones en bijbehorende energiebelastingtarieven vindt u op onze pagina  Energiebelasting.

 • Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van energiebelasting.

  Op onze website vindt u meer informatie en de meest voorkomende redenen die u als zakelijke energieafnemer nodig kunt hebben om een vermindering of vrijstelling van energiebelasting aan te vragen.

  Wilt u weten of u in aanmerking komt? Of wilt u een verklaring downloaden? Ga dan naar de Verklaringen energiebelasting.