Uw maandfactuur uitgelegd

8. Normaaltariefuren (Peak)
In uw energiecontract is vastgelegd welke uren voor u als klant normaaltariefuren zijn. Er zijn namelijk twee mogelijkheden: van 07:00 tot 23:00 of van 08:00 tot 20:00. De normaaltariefuren  07:00 tot 23:00 zijn de uren op werkdagen tussen 07:00 uur en 23:00 uur. De normaaltariefuren van 08:00 uur tot 20:00 uur zijn de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 20:00 uur.

Wordt u op voorschot gefactureerd? Dan staat hier geen werkelijk verbruik maar het jaarverbruik waarop uw voorschot is gebaseerd.

9. Laagtariefuren (Off Peak)
De laagtariefuren die op u van toepassing zijn, zijn eveneens in uw contract vastgelegd. Ook hier zijn twee mogelijkheden: van 23:00 tot 07:00 uur of van 20:00 tot 08:00 uur. De laagtariefuren van 23:00 tot 07:00 uur zijn de uren op werkdagen tussen 23:00 uur en 07:00 uur en alle uren op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen. Deze feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en de Eerste en Tweede Kerstdag. De laagtariefuren van 20:00 uur en 08:00 uur zijn de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20:00 uur en 08:00 uur en alle uren op zaterdagen en zondagen.

Wordt u op voorschot gefactureerd? Dan staat hier geen werkelijk verbruik maar het jaarverbruik waarop uw voorschot is gebaseerd.

10. Vaste vergoeding
Deze prijscomponent is onafhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit of gas die u verbruikt per maand.

11. Netwerkkosten
Dit betreft de netwerkkosten die we namens de netbeheerder bij u in rekening brengen. Dit geldt enkel voor kleinverbruik.

12. Energiebelasting
Een belasting die door de overheid wordt geheven over het verbruik van elektriciteit en gas. PZEM is belast met het innen van deze belasting. De energiebelastingtarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. De energiebelasting wordt berekend op basis van het maandverbruik die de jaarzones doorloopt, te beginnen bij zone 1 en – afhankelijk van het maandverbruik – de daarop volgende zones. Het verbruik in de betreffende zones wordt afgerekend tegen het bijbehorende energiebelastingtarief. Als u een voorschotfactuur ontvangt, wordt de energiebelasting naar rato verdeeld over de vooraf bepaalde zones. Op de jaar- of eindafrekening wordt het werkelijk verbruik in de betreffende zones afgerekend.

13. Restitutie Energiebelasting
Voor elektriciteitsaansluitingen geldt een restitutie op de energiebelasting. Is er sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 435,68 per jaar exclusief BTW. Is er geen sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 0,00 per jaar.

14. Opslag Duurzame Energie
De Opslag Duurzame Energie is een heffing van de overheid op het verbruik van elektriciteit en aardgas. De opslag is bedoeld om het financieren van de productie van duurzame energie te stimuleren. PZEM is belast met het innen van deze opslag. De tarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. De Opslag Duurzame Energie wordt op dezelfde wijze berekend als de energiebelasting.

Veelgestelde vragen

 • Waarom betaal ik in januari meer energiebelasting dan in december?

  Energiebelasting is opgedeeld in zones. Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt uw verbruik op nul gezet en start u in zone 1. Dit is de zone met de hoogste energiebelastingtarieven. Als het verbruik tijdens het jaar oploopt, doorloopt u de zones met lagere tarieven waardoor u minder energiebelasting gaat betalen.

  Als u een voorschotfactuur ontvangt, wordt de energiebelasting naar rato verdeeld over de vooraf bepaalde zones. Op de jaar- of eindafrekening wordt het werkelijke verbruik in de betreffende zones afgerekend.

  De verschillende zones en bijbehorende energiebelastingtarieven vindt u op onze pagina  Energiebelasting.

 • Waarom is de teruglevering op de factuur minder dan de opwek van mijn zonnepanelen?

  Wanneer u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, levert u terug aan het energienet. Op onze factuur ziet u enkel het deel dat terug geleverd is aan het energienet. De totale opbrengst van uw zonnepanelen kunt u terugzien op de omvormer of via een speciale (onafhankelijke) app.

 • Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?

  U ontvangt uw jaarafrekening aan het begin van het eerste kwartaal na het leveringsjaar. Alleen de aansluitingen die maandelijks op een voorschot zijn gefactureerd krijgen een jaarafrekening. De aansluitingen die maandelijks op werkelijk verbruik worden afgerekend, ontvangen geen jaarafrekening.

 • Waarom kan ik geen factuur downloaden in Mijn PZEM?

  In Mijn PZEM ziet u op de facturenpagina u rechtsboven in uw facturenoverzicht een downloadknop waarmee u een overzicht van uw facturen kunt downloaden.