Veelgestelde vragen

Wat is Mijn PZEM?

Mijn PZEM is de selfservicepagina voor alle klanten van PZEM. In deze online omgeving kunt u eenvoudig diverse zaken regelen waar en wanneer u maar wilt.

Via Mijn PZEM:

 • Wijzigt u eenvoudig uw klantgegevens;
 • Heeft u zicht op uw facturen en betalingen;
 • Kunt u eenvoudig uw contracten raadplegen

Ik wil toegang tot Mijn PZEM. Hoe regel ik dit?

U registreert u eenvoudig via het Mijn PZEM portaal. Klik vervolgens op "Sign up" om een account aan te maken.

Ik kan niet inloggen op Mijn PZEM. Hoe komt dit?

Wanneer u een account heeft en al eerder heeft ingelogd, neem dan contact op met PZEM via zakelijk@pzem.nl

Ik krijg een foutmelding wanneer ik een pagina van Mijn PZEM probeer te openen. Hoe los ik dit op?

Controleer of uw internetverbinding goed werkt. Neem indien nodig contact op met uw internetprovider.

Heeft u wel toegang tot een andere pagina van Mijn PZEM of een andere website?  Neem dan contact op met PZEM Zakelijk via zakelijk@pzem.nl

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Hoe kom ik aan een nieuw wachtwoord?

Via Mijn PZEM vraagt u eenvoudig uw wachtwoord op. U ontvangt direct uw wachtwoord op het bij ons bekende e-mailadres. 

Mijn toekomstige contracten zijn niet zichtbaar, hoe kan dit?

Standaard worden contracten geladen die vandaag geldig zijn. Wanneer u toekomstige contracten wilt bekijken, dient u de peildatum aan te passen naar een datum waarop één of meerdere contracten actief worden en te kiezen voor "toepassen”. De contracten die op de ingevoerde datum actief zijn, worden nu getoond.

De verbruiken die ik wil raadplegen zijn niet beschikbaar. Weet u waarom?

Uw verbruiken zijn zichtbaar zodra deze gevalideerd zijn door de Netbeheerder: Uurwaarden elektriciteit en gas zijn vanaf 2016 te downloaden.

Ik heb nog een account voor het oude Mijn DELTA, wat moet ik doen?

DELTA heet voortaan PZEM, deze naamswijziging heeft gevolgen voor Mijn DELTA. Vanwege het verplaatsen van deze omgeving naar een nieuw domein dient u, veiligheidshalve, een nieuwe account aan te maken voor de nieuwe Mijn PZEM omgeving. Ga hiervoor naar het Mijn PZEM portaal en klik op "sign up now".

Waar vind ik de Algemene Voorwaarden elektriciteit en/of gas?

Ik maak deel uit van een inkoopcollectief? Welke producten kan PZEM ons bieden?

Via onze website regelt u direct online uw energie inkopen via ons webportal inkoopcollectief. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hoe vraag ik een offerte aan voor de levering van elektriciteit en/of gas?

Een offerte vraagt u eenvoudig aan via ons online offerte portaal.

Waar vind ik de actuele energiebelasting tarieven?

Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van de energiebelasting. 

Op onze website vindt u meer informatie en de meest voorkomende verklaringen die u als zakelijke energieafnemer nodig kunt hebben om een vermindering of vrijstelling van energiebelasting aan te vragen. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt of een verklaring downloaden? Ga dan naar de verklaringen energiebelasting.

Waarom betaal ik in januari meer energiebelasting dan in december?

Energiebelasting is opgedeeld in 'zones’. Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt uw verbruik op nul gezet en start u in zone 1, dit is de zone met de hoogste energiebelastingtarieven. Naarmate het verbruik gedurende het jaar oploopt, doorloopt u de zones met de lagere tarieven waardoor u minder energiebelasting gaat betalen.

Indien u een voorschotfactuur ontvangt wordt de energiebelasting naar rato verdeeld over de vooraf bepaalde zones. Op de jaar- of eindafrekening wordt het werkelijk verbruik in de betreffende zones afgerekend.

De verschillende zones en bijbehorende energiebelastingtarieven vindt u op onze pagina Uitleg over onze maandfactuur.

Wanneer is er een verblijfsfunctie?

Van een verblijfsfunctie is sprake wanneer de aansluiting zich bevindt in een pand waarin gewoond en/of gewerkt kan worden.

Ga voor een volledig overzicht  naar onze website via: www.pzem.nl/verblijfsfunctie

Waar vind ik de actuele marktprijzen?

 De actuele marktprijzen vindt u op onze wekelijkse markt informatie pagina.

Hoe volg ik de laatste trends op de energiemarkt?

Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Ga naar onze wekelijkse marktinformatie pagina.

Waarom wordt er energiebelasting in rekening gebracht?

De overheid heft energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en gas. Deze belasting is ingevoerd om het energieverbruik te verminderen. Omdat energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring, wordt energie duurder en gaan verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee om. 

Dataveiligheid

Er is een "klantsleutel" nodig om onrechtmatige data-uitwisseling van kleinverbruikaansluitingen te voorkomen. Deze klantsleutel bestaat uit de laatste 3 cijfers van uw IBAN. Als energieleverancier moeten wij dit aanleveren aan de centrale klantsleuteladministratie (KSA), die wordt gefaciliteerd door de gezamenlijke netbeheerders in Nederland. Wij hebben dus te allen tijde een geldig IBAN van u als klant nodig om een klantsleutel aan te kunnen maken. Met deze klantsleutel worden uw gegevens beschermd.  

Wat is een stroometiket?

Het Stroometiket geeft inzage in de diverse bronnen die gebruikt zijn om elektriciteit op te wekken. Bekijk ons stroometiket.

Welke duurzame energiebronnen worden gebruikt om energie op te wekken?

De duurzame bronnen die gebruikt zijn voor levering aan onze eindgebruikers bestaat uit: wind, zon, water, biomassa en geothermie. Bekijk ons stroometiket voor de samenstelling.. Ga naar het stroometiket.

Wat is geothermie

De hernieuwbare energievorm geothermie maakt gebruik van ondergrondse warmtebronnen die gebruikt worden om stoom te generen wat in een stoomturbine kan worden omgezet tot elektriciteit.

Wat zijn Garanties van Oorsprong?

Met behulp van Garanties van Oorsprong kan een leverancier aantonen wat de herkomst van zijn geleverde elektriciteit is. Om onderscheid te maken tussen groene en grijze stroom, bestaat er een systeem van certificering. Deze toont aan dat de geleverde stroom op een duurzame manier is opgewekt. CertiQ is de waarborgende instantie voor groene stroom. De Garanties van Oorsprong die zij elektronisch verstrekken zijn het enige bewijs dat energie duurzaam is opgewerkt. PZEM heeft een account bij CertiQ.  

Waar moet ik mijn meterstanden invullen?

Klik op het betreffende adres waarvoor u de meterstand (en) door wilt geven. U wordt nu doorgeleid naar tabblad 2 waar u uw meterstanden kunt invullen. 

Ik ben te laat met het doorgeven van mijn meterstanden. Wat nu?

Wanneer u uw meterstanden niet tijdig heeft doorgegeven, is de Netbeheerder genoodzaakt uw meterstanden te schatten. Deze geschatte standen worden gebruikt als begin-, jaar- of eindstand op uw factuur en worden achteraf niet meer gecorrigeerd. 

Ik heb een opnamekenmerk ontvangen? Over welk(e) adres(sen) gaat dit?

Ga naar onze website en log via de knop 'meterstanden' in met uw ontvangen opnamekenmerk. U ziet nu voor welk(e) adres(sen) wij de meterstand(en) opvragen. 

Kan ik selecteren op adres?

Wanneer u meerdere adressen heeft, vult u in het witte vak boven de weergegeven adressen de betreffende postcode of EAN-code in. Vervolgens zijn enkel de adressen met deze postcode of EAN-code zichtbaar. 

Moet ik zelf mijn adresgegevens invoeren?

Nee, het adres verschijnt automatisch. Wanneer er meerdere adressen verschijnen, kunt u in het witte vak boven de adressen de betreffende postcode of EAN-code invoeren. Vervolgens zijn enkel de adressen met die betreffende postcode of EAN-code zichtbaar.

Ik zie maar 1 telwerk. Hoe kan dit?

Uw meter staat bij de Netbeheerder geregistreerd als enkeltariefmeter. Wanneer dit niet juist is, dient u contact op te nemen met uw Netbeheerder.

Ik ben mijn opnamekenmerk kwijt. Wat nu?

Neem gerust contact met ons op via het contactformulier. Vul alstublieft al uw gegevens in.

 

 

Ik kan mijn meterstanden niet doorgeven via de Portal. Kan ik deze via e-mail of telefoon doorgeven?

Nee, de meterstanden dient u door te geven via ons meterstanden portaal. Alleen via het portaal doorgegeven meterstanden worden verwerkt. 

 

Wij hebben een kleinverbruikaansluiting. Wie neemt de meterstanden op?

Wanneer u van ons een opnamekenmerk heeft ontvangen, neemt u zelf de meterstanden op via ons meterstanden portaal.

Ik heb een slimme meter. Hoe lees ik deze uit?

Download de handleiding van uw slimme meter. Volg deze handleiding voor het uitlezen van uw meterstanden. Staat de handleiding van uw type meter hier niet bij? Neem dan contact op met uw Netbeheerder.

Wat is ‘normaal’ en wat is ‘laag’?

'Normaal' is het telwerk wat u ziet oplopen gedurende:

 • de uren op werkdagen tussen 07.00 en 23.00 uur of 

 • alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur. Dit is afhankelijk van uw Netbeheerder.

'Laag' is het telwerk wat u ziet oplopen gedurende:

 • de uren op werkdagen tussen 23.00 en 07.00 uur en alle uren op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen of

 • alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 08.00 uur en alle uren op zaterdagen en zondagen. Dit is afhankelijk van uw Netbeheerder.

Hoe kan ik zien welke meterstanden ik heb doorgegeven?

Ga naar ons meterstanden portaal. Rechts in het portaal klikt u de status 'open' uit en de status 'ontvangen' aan. Open vervolgens de samenvatting van uw gegevens door te klikken op ‘downloaden als Excel’. 

Ik heb mijn meterstanden verkeerd doorgegeven. Wat nu?

Vul het contactformulier in en vermeld de volgende gegevens:

 • Uw opnamekenmerk

 • De EAN-code waar het over gaat

 • De correcte meterstanden

 • De opnamedatum

Geef tevens aan dat het een correctie betreft van eerder foutief doorgegeven meterstanden.   

Geeft u de correcte meterstanden door binnen de opnametermijn? Dan worden deze voor u verwerkt.  

Geeft u de correcte meterstanden door buiten de opnametermijn? Dan worden deze niet meer verwerkt.

Ik heb een herinnering ontvangen terwijl ik mijn meterstanden al heb doorgegeven. Hoe kan dit?

In de herinnering treft u het opnamekenmerk. Ga naar onze website en log via de knop ‘Meterstanden’ in met dit opnamekenmerk. Rechts boven op de website selecteert u vervolgens de status ‘open’.  

 • Worden er geen adressen weergegeven? U hoeft niks meer te doen. Uw meterstanden zijn in goede orde ontvangen of de doorgeeftermijn is inmiddels verstreken.
 • Worden er nog wel adressen weergegeven? Geef dan alsnog de meterstanden door.

Worden mijn meterstanden ook doorgegeven aan mijn oude leverancier?

In geval van een inhuizing, leverancierswitch of uithuizing worden uw meterstanden doorgegeven aan uw oude leverancier. 

Ik heb mijn meterstanden al doorgegeven bij de mutatie. Moet ik deze ook nog via het portaal doorgeven?

Ja, alleen via het portaal doorgegeven meterstanden worden verwerkt. 

Ontvang ik voor toekomstige opnameverzoeken een nieuw opnamekenmerk?

Nee, uw opnamekenmerk is gekoppeld aan uw klantnummer. Voor alle aansluitingen onder uw klantnummer logt u in met hetzelfde opnamekenmerk.

Ik zie 2 telwerken, terwijl ik maar 1 telwerk heb. Hoe kan dit?

Uw meter staat bij de Netbeheerder geregistreerd als dubbeltariefmeter. Wanneer dit niet juist is, dient u contact op te nemen met uw Netbeheerder. 

Ik kan mijn meterstanden niet doorgeven, aangezien ik geen toegang heb tot de meter. Wat nu?

Wij adviseren u contact op te nemen met uw Netbeheerder zodat de meterstanden alsnog opgenomen worden. Wanneer er geen meterstanden worden doorgegeven, volgt een schatting van uw meterstanden.

Waar vind ik de EAN-code die bij onze aansluiting hoort?

Deze kunt u opzoeken in het EAN-codeboek. Een EAN-code is het identificatienummer van een aansluiting. De informatie is aangeleverd door en eigendom van de netbeheerders. 

Wanneer ben ik een kleinzakelijk ondernemer bij PZEM?

U valt in de categorie kleinverbruik als u een aansluitvermogen voor elektriciteit heeft van 3 x 80 ampère of minder. Voor gas dient uw gasmeter een (nominale) capaciteit te hebben van 40 m3/h (G25) of minder. 

Ik wil mijn contract opzeggen. Hoe regel ik dat?

Neem contact met ons op via het contactformulier en vermeld alstublieft de volgende gegevens:

 • Uw klantnummer
 • EAN-code(s)
 • De reden van opzegging 
 • De gewenste einddatum

Waar vind ik mijn klantnummer?

Uw klantnummer vindt u terug op uw leveringscontract of leveringsfactuur. 

Hoe vraag ik mijn verbruiksgegevens op?

Uw verbruiksgegevens ziet u eenvoudig in via Mijn PZEM. 

Mijn PZEM is onze online omgeving waar u veel zaken eenvoudig zelf regelt op het moment dat het u uitkomt!

Via Mijn PZEM:

 • heeft u inzicht in uw energieverbruik en uw facturen;
 • wijzigt u eenvoudig uw klantgegevens;
 • vraagt u snel een offerte aan;
 • en kunt u al uw contracten eenvoudig raadplegen.

Hoe vraag ik voor ons bedrijf een nieuwe aansluiting aan?

Dit regelt u eenvoudig via de website aansluitingen.nl

Wanneer ben ik een midden- of grootzakelijk ondernemer bij PZEM?

U valt in de categorie midden- of grootverbruik als u een aansluitvermogen voor elektriciteit heeft van minimaal 3 x 100 ampère of hoger. Voor gas dient uw gasmeter een (nominale) capaciteit te hebben van 40 m3/h (G40) of hoger. 

Begrippenlijst

De energiemarkt zit soms moeilijk in elkaar. In onze begrippenlijst geven wij u uitleg over een aantal in de energiebranche veel voorkomende woorden, begrippen en termen.

Uitleg over onze maandfactuur.

Via onze service pagina Uitleg  maandfactuur leggen we uit welke gegevens u op de maandfactuur vindt en wat ze voor u betekenen.

Worden alle aansluitingen apart gefactureerd?

Als u meerdere aansluitingen in hetzelfde leveringscontract heeft, bestaan er verschillende facturatiemogelijkheden:

 • u ontvangt één factuur per aansluiting
 • u ontvangt één factuur voor alle aansluitingen
 • u clustert uw aansluitingen en ontvangt één factuur voor alle aansluitingen binnen een cluster

Het is belangrijk dat u laat weten welke facturatiemethode uw voorkeur heeft. U geeft dit eenvoudig aan ons door via het contactformulier rechts naast dit bericht.

Waarom ontvangen wij een factuur op basis van geschat verbruik?

Als wij na 21 werkdagen nog geen verbruiksgegevens van uw netbeheerder hebben ontvangen, schatten wij het verbruik over de afgelopen maand. Wanneer een schatting van uw verbruik is gemaakt, staat dit op uw factuur vermeld. Zodra wij de werkelijke verbruiksgegevens ontvangen van de netbeheerder ontvangt u een correctiefactuur voor het verschil tussen de schatting en het werkelijk verbruik. 

Waarom betaal ik in januari meer energiebelasting dan in december?

Energiebelasting is opgedeeld in 'zones’. Per 1 januari van elk kalenderjaar wordt uw verbruik op nul gezet en start u in zone 1, dit is de zone met de hoogste energiebelastingtarieven. Naarmate het verbruik gedurende het jaar oploopt, doorloopt u de zones met de lagere tarieven waardoor u minder energiebelasting gaat betalen.

De verschillende zones en bijbehorende energiebelastingtarieven vindt u in onze brochure 'Uitleg over onze maandfactuur'. Deze downloadt u eenvoudig hier

Wanneer is er sprake van een verblijfsfunctie?

Een verblijfsfunctie wordt toegekend aan objecten welke kunnen dienen (al dan niet tijdelijk) als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben en een elektriciteitsaansluiting hebben. 

Wanneer heb ik recht op vermindering of vrijstelling van energiebelasting?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van de energiebelasting. 

Op onze website vindt u meer informatie en de meest voorkomende verklaringen die u als zakelijke energieafnemer nodig kunt hebben om een vermindering of vrijstelling van energiebelasting aan te vragen. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt of een verklaring downloaden? Ga dan naar de informatie- of downloadpagina via een link rechts naast dit bericht. 

Hoe vraag ik een kopie factuur aan?

Uw facturen downloadt u eenvoudig via Mijn PZEM.

Mijn PZEM is onze online omgeving waar u veel zaken eenvoudig zelf regelt op het moment dat het u uitkomt!

Via Mijn PZEM:

 • heeft u inzicht in uw energieverbruik en uw facturen;
 • wijzigt u eenvoudig uw klantgegevens;
 • vraagt u snel een offerte aan;
 • en kunt u al uw contracten eenvoudig raadplegen.

Wanneer ontvangen wij de maandfactuur?

Wij factureren zodra we de verbruiksgegevens hebben ontvangen van uw netbeheerder. Indien we na 21 werkdagen nog geen verbruiksgegevens hebben ontvangen, schatten we het verbruik over de afgelopen maand. In dat geval ontvangt u een factuur op basis van die schatting. De 11e werkdag van iedere maand ontvangt PZEM van uw netbeheerder uw verbruiksgegevens van elektriciteit. Voor gas is dit uiterlijk de 6e werkdag van de maand. 

Waarom ontvangen wij maandelijks een factuur op basis van een voorschot?

PZEM factureert u maandelijks op basis van een vast voorschot, omdat u geen telemetriemeter heeft of omdat wij maar eenmaal per jaar het verbruik ontvangen van uw Netbeheerder. 

U ontvangt éénmaal per jaar een jaarafrekening waarmee het daadwerkelijk verbruik wordt afgerekend. 

Wat is het verschil tussen leveringskosten en transportkosten?

Transportkosten zijn de kosten die u betaalt aan de netbeheerder voor het onderhoud van de netwerken en het transport van uw energie. De toezichthouder op de energiebranche, Autoriteit Consument en Markt, stelt de transportkosten vast.

Leveringskosten zijn de kosten die u betaalt aan de leverancier voor de daadwerkelijke levering van energie. Het leveringstarief vindt u terug in uw leveringsovereenkomst. 

Waarom worden er transportkosten in rekening gebracht?

Uw netwerkbedrijf brengt transportkosten in rekening voor:

 • het onderhoud van de netwerken
 • transport van uw energie

  De transporttarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (de toezichthouder op de energiebranche) en zijn opgesplitst in een vast en een variabel deel. De transporttarieven vindt u op de website van de Autoriteit Consument en Markt.

Wij zijn overgestapt naar een andere leverancier, maar ontvangen nog steeds facturen van PZEM. Hoe komt dit?

Dit kan meerdere oorzaken hebben:

 • U ontvangt een laatste voorschotfactuur. PZEM factureert u maandelijks achteraf op basis van een voorschot.  Zodra PZEM de meterstanden heeft ontvangen van de Netbeheerder ontvangt u nog een eindfactuur.
 • U ontvangt een laatste factuur op basis van het daadwerkelijke verbruik. PZEM factureert u maandelijks achteraf op basis van de verbruiksgegevens die wij ontvangen van de netbeheerder.

Wat is het capaciteitstarief?

Als kleinverbruiker betaalt u een vast tarief voor het transport en de levering van gas en elektriciteit. Dit heet het capaciteitstarief. Het capaciteitstarief wordt als netwerkkosten op uw factuur weergegeven. 

Wat is het capaciteitstarief voor mijn aansluiting?

De hoogte van het capaciteitstarief is afhankelijk van de grootte van uw aansluiting en onafhankelijk van het verbruik. Hoe groter de capaciteit van uw aansluiting, hoe hoger het capaciteitstarief. 

Ons bankrekeningnummer wijzigt. Hoe geef ik dit door?

Uw bankrekeningnummer wijzigt u via het formulier rechts naast dit bericht.

U kunt zich ook aanmelden voor Mijn PZEM. Mijn PZEM is de online omgeving waar u veel zaken eenvoudig zelf regelt op het moment dat u dat uitkomt. 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Waar vind ik de actuele energiebelasting tarieven?

Deze downloadt u eenvoudig via onze pagina energiebelasting tarieven.

Waarom wordt er energiebelasting in rekening gebracht?

De overheid heft energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en gas. Deze belasting is ingevoerd om het energieverbruik te verminderen. Omdat energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring, wordt energie duurder en gaan verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee om. 

Wij gaan verhuizen. Hoe lang van tevoren moeten we dit doorgeven?

Wij verzoeken u wijzigingen minimaal vier weken van te voren aan ons door te geven.

Uw verhuizing geeft u eenvoudig door via mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

Wij hebben een kleinverbruikaansluiting. Wie neemt de meterstanden op?

Wanneer u van ons een opnamekenmerk heeft ontvangen, neemt u zelf de meterstanden op. De opgenomen meterstanden geeft u door via de hyperlink rechts naast dit bericht. 

Wij gaan verhuizen. Hoe geven we dit door?

Uw verhuizing geeft u eenvoudig door via mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

Hoe geef ik een contractwijziging voor ons bedrijf door?

Wijzigen tijdens een contractperiode uw gegevens? Geef dit dan minimaal vier weken van tevoren aan ons door. Wijzigingen geeft u eenvoudig door via mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

Voor meer informatie over het doorgeven van wijzigingen zie ook artikel 8 van onze algemene voorwaarden

Ons bankrekeningnummer wijzigt. Hoe geef ik dit door?

Wijzigingen geeft u eenvoudig door via mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

Wij gaan verhuizen. Hoe lang van tevoren moeten we dit doorgeven?

Wij verzoeken u wijzigingen minimaal vier weken van te voren aan ons door te geven.

Uw verhuizing geeft u eenvoudig door via mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

Ik wil mijn contract opzeggen. Hoe regel ik dat?

Vul alstublieft het contactformulier in en vermeld de volgende gegevens:

 • klantnummer

 • EAN-code(s)

 • reden van opzegging 

 • gewenste einddatum  

Uw opzegging wordt door ons in behandeling genomen.

Het factuuradres van ons bedrijf wijzigt. Hoe geef ik dit door?

Wijzigingen geeft u eenvoudig door via mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

De tenaamstelling van ons bedrijf wijzigt. Hoe geef ik dit door?

Wijzigingen geeft u eenvoudig door via mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

Wij gaan verhuizen. Hoe geven we dit door?

Wijzigingen geeft u eenvoudig door via mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

Ik wil graag betalen per automatische incasso, hoe regel ik dat?

Automatische incasso vraagt u eenvoudig aan via Mijn PZEM. Maakt u geen gebruik van mijn PZEM? Gebruik dan het formulier wijziging doorgeven.

Hoe kan ik PZEM bereiken?

Hoe dien ik een klacht in?

Wat is het postadres van PZEM?

Postbus 51 4330 AB Middelburg

Wat is REMIT?

Conform REMIT zijn wij verplicht om inzicht te geven in de capaciteitsbeperkingen van de PZEM centrales op de korte en lange termijn. Denk hierbij aan gepland onderhoud, maar ook aan de ongeplande uitval van een centrale. Dit moet PZEM doen omdat zij, als eigenaar, één van de eersten zullen zijn die deze informatie heeft. Het doel van deze verplichting is om de gehele zakelijke energiemarkt tijdig en doeltreffend te informeren over deze capaciteitsbeperkingen.

 

Voor meer informatie ga naar remit.pzem.nl