Corporate

PZEM is de rechtsopvolger van DELTA N.V. Uit de rijke historie van die onderneming zijn bij PZEM een aantal activiteiten en bezittingen overgebleven die beheerd worden naast de groothandels activiteiten.

Het belangrijkste niet- energieproductie gerelateerde bezit van PZEM is het 50% aandelenpakket in waterbedrijf Evides NV. Evides verzorgt de drinkwaterlevering in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse regio. Daarnaast is Evides ook actief op de markt voor levering van zgn. “industriewater” en grootschalige waterzuivering.

Ook beheert PZEM nog een aantal participaties van geringe omvang waarvan een aantal een beperkt maar toch interessant rendement op (kunnen) leveren terwijl andere deelnemingen op termijn afgestoten zullen worden o.a. omdat deze niet bij de kerntaak van PZEM passen.