Uw tarief

0,01402 €/Nm3  (Toeslag bovenop het leveringstarief in €/Nm3 (excl. 21% BTW))

WAT BETAALT U?

PZEM brengt deze transportvergoeding direct bij u in rekening. Dit bedrag wordt apart vermeld op uw factuur. PZEM draagt dit bedrag vervolgens weer af aan Gasunie Transport Services B.V. (GTS).

WIJZIGING REGIOTOESLAG

Voorheen was het tarief voor het transport van gas over het landelijk netwerk afhankelijk van de regio (postcode) waarin het leveringsadres zich bevindt. Hoe groter de afstand tussen een regio en Groningen, hoe hoger de transportvergoeding was. Voor een bedrijf in bijvoorbeeld Zeeland betekende dit het hoogste tarief. Per 1 januari 2020 heeft GTS de transportvergoedingen voor het landelijk netwerk (de regiotoeslagen) aangepast. Deze transportvergoedingen zijn vervangen door één postzegeltarief. De transportkosten zijn vanaf nu dan ook voor alle regio’s hetzelfde en dus voor iedereen gelijk.

Deze verandering komt voort uit Europese wetgeving en het daaropvolgende besluit van de Autoriteit Consument en Markt‎ (ACM) op 11 december 2018.

Wie is GTS

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) is eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het laten werken, onderhouden en ontwikkelen van haar net.

De transportvergoeding wordt gebaseerd op de voorwaarden en tarieven die GTS hanteert voor de betreffende leveringsperiode en is onderhevig aan aanpassingen. PZEM is gerechtigd om de gevolgen van deze aanpassingen bij u in rekening te brengen. Al dan niet met terugwerkende kracht.