Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Voldoet uw bedrijf al aan de nieuwe energiewet Activiteitenbesluit milieubeheer? Het Activiteitenbesluit verplicht ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar. Deze informatieplicht is per 1 juli 2019 van start gegaan. De overheid ziet streng toe op de naleving van deze regels. Het is daarom belangrijk dat u hiermee aan de slag gaat. Ga voor meer informatie naar rvo.nl.

Veelgestelde vragen

 • Wat is de visie van PZEM op de Energietransitie?

  Kijkend naar de toekomst is PZEM volop bezig invulling te geven aan de uitdagingen die voortkomen uit de energietransitie. Als energiespecialist wordt dit logischerwijs ook van PZEM verwacht. PZEM voorziet haar bijdrage op zowel regionaal als nationaal niveau. Vanuit de assets en competenties is PZEM goed gepositioneerd om een blijvende belangrijke rol te spelen in het optimaliseren van de flexibiliteit die voor een transitie naar minder voorspelbare productiemethoden benodigd zal zijn. Ongeveer 40 procent van de elektriciteit wordt duurzaam opgewekt en met een uitstoot van 100 á 150 gram C02 per kWh heeft PZEM de laagste emissiefactor van de grote energieproducenten van Nederland.

 • Waarom wordt er energiebelasting in rekening gebracht?

  De overheid heft energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en gas. Deze belasting is ingevoerd om het energieverbruik te verminderen. Omdat energieverbruik kan leiden tot het opraken van fossiele brandstoffen, uitstoot van broeikasgassen en verzuring, wordt energie duurder en gaan verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee om.

 • Welke duurzame energiebronnen worden gebruikt om energie op te wekken?

  De duurzame bronnen die we gebruiken voor levering aan onze eindgebruikers bestaan uit wind, zon, water, biomassa en geothermie. Bekijk ons stroometiket voor de exacte samenstelling.

 • Hoe wordt EB en ODE berekend als ik terug lever aan het energienet?

  Dit ligt aan het type aansluiting. Bij een kleinverbruiksaansluiting wordt er gesaldeerd. Dit houdt in dat de teruglevering in mindering wordt gebracht op de levering. U betaalt enkel EB en ODE over de levering (het verbruik) die hierna overblijft. Is de teruglevering hoger, dan betaalt u geen EB en ODE. Voor grootverbruiksaansluitingen geldt deze salderingsregeling niet.