Resultaat

Over 2021 bedraagt het totale netto resultaat EUR 235,1 mln. positief. Dit wordt wel voor EUR 132,5 mln. éénmalig positief beïnvloed door de terugname van een bijzondere waardevermindering (minus effect op belastinglatenties) uit het verleden. Echter blijft het blijft een forse verbetering ten opzichte van het verlies over 2020 en het budget van 2021.

Marktomstandigheden

In het afgelopen jaar hebben we marktomstandigheden gezien die we geen van allen nog eerder hebben mogen waarnemen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn de prijzen voor elektriciteit nu ongeveer het viervoudige van hetgeen we afgelopen jaren als gemiddelde hebben mogen beschouwen. De markt verwacht niet dat ze op het huidige hoge niveau zullen blijven maar ze lijken wel beduidend hoger te blijven de komende jaren dan in het verleden. De daadwerkelijk uitkomsten worden voor een belangrijk deel bepaald door de geopolitieke ontwikkelingen rondom met name gasleveringen uit Rusland op de kortere termijn en de CO2 reductiedoelstellingen op de langere termijn. Het blijft spannend. Door dicht op de markt te zitten en de kansen te benutten gaan we ook in 2022 onze strategie verder uitrollen.

PZEM. Vol energie de toekomst in!

Meer informatie over de invloeden van de energiemarkt?

Bij PZEM zijn we trots op wat we hebben opgebouwd: een Nederlandse energiemaatschappij met een uniek concept.