PZEM bestuur bestaat uit:

  • Raad van Bestuur
  • Raad van Commissarissen
  • Aandeelhouders

Raad van bestuur

Frank Verhagen (rechts): Voorzitter Raad van Bestuur / Chief Executive Officer (CEO)

Niels Unger (links): Lid van Raad van Bestuur / Chief Operating Officer
(COO)

Secretariaat: Sylvia Maljers-Derksen

Leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van PZEM en op de algemene gang van zaken. Functieoverzicht leden in het kader van de uitoefening van de adviserende en toezichthoudende taak.

 De heer G.A.F. van Harten (links): Voorzitter Raad van Commissarissen, Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Voorzitter Remuneratie- en benoemingscommissie, Lid Audit, Risk & Compliance Commissie:

Mevrouw W.J.N. van Uchelen (midden): Vice-voorzitter Raad van Commissarissen, Lid Remuneratie- en benoemingscommissie:

De heer B.A. Fermin (rechts): Secretaris Raad van Commissarissen, Voorzitter Audit, Risk en Compliance Commissie.

Documenten

RVC Reglement
RVC Reglement
RVC Rooster van aftreden
Rooster van aftreden