Verblijfsfunctie

Wanneer is er sprake van en wanneer niet

Van een verblijfsfunctie is sprake wanneer de aansluiting zich bevind in een pand waarin gewoond en/of gewerkt kan worden. 

Download hieronder een volledig overzicht. 

Downloads

U heeft recht op vermindering van de energiebelasting per elektriciteitsaansluiting. Deze vermindering is alleen van toepassing op onroerende zaken met een verblijfsfunctie.

Als er sprake is van een verblijfsfunctie, dan bedraagt deze vermindering in 2018 € 308,54 per jaar (€ 25,71 per maand) exclusief BTW. Is er geen sprake van een verblijfsfunctie, dan bedraagt de restitutie € 0,00 per jaar.