Energietransitie: PZEM maakt het mogelijk

De doelstelling uit het energieakkoord zijn helder en volop werk in uitvoering. Energie moet duurzamer worden, maar daarnaast betaalbaar en betrouwbaar blijven. De transitie naar een duurzame energiemarkt maakt de energiesector onrustig en niet altijd zeker. In de overstap van ‘oudere’ ongeschikte energievoorzieningen (zoals kolencentrales) op duurzame energiebronnen blijft de energie behoefte onverminderd groot. Betrouwbare en veilige levering van energie is dus van het grootste belang. Opvangen van het grillige patroon ten tijde van de transitie is een van de kerndoelstellingen van PZEM. Op deze manier speelt PZEM een grote rol van betekenis in verduurzaming van de energiemarkt. Door betrouwbaar en flexibel te zijn. Door te innoveren en kennis en expertise te leveren. Een betrouwbare Zeeuwse energieproducent, die tijdens de overstap van ‘oudere’ minder geschikte energievoorzieningen (zoals kolencentrales) naar duurzame energiebronnen, zorg draagt voor een zekere en veilige levering van stroom. Door te produceren en te handelen, door flexibel te zijn en betrouwbaar.