Kerncentrale langer open

Coalitieakkoord – kerncentrale langer open

 

Op woensdag 15 december 2021 presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie de plannen voor de komende kabinetsperiode. Daarbij gaat het onder meer om het tegengaan van klimaatverandering en de aanpak van de stikstofcrisis. Een belangrijk onderwerp in deze plannen is het besluit de  kerncentrale in Borssele langer open te houden. Partijen delen de visie  dat kernenergie in de energiemix een belangrijke aanvulling kan zijn op zon, wind en geothermie.

Visie PZEM

Naast dat PZEM aandeelhouder is van EPZ levert PZEM aan haar eindgebruiker 100% CO2-vrije elektriciteit en kiest PZEM bewust voor klimaat neutrale opwek, nucleair. Vanuit het klimaatbeleid ondersteunt PZEM  kernenergie dan ook als essentieel onderdeel van de toekomstige energiemix. Een belangrijk moment voor PZEM en EPZ.

Dit wel een enorme stap vooruit, overigens geheel conform de visie die EPZ eerder heeft gepresenteerd. Aldus EPZ

Zie voor een reactie EPZ nieuwsartikel in  Provinciale Zeeuwse Courant 


Ook interresant

(geralateerd aan het onderwerp) 

 

Discussie rondom kernenergie duikt steeds vaker weer op

In de rubriek ‘Nieuwsberichten uit de Energiemarkt’ een artikel over kernenergie. Met de opgelopen energieprijzen komt dit onderwerp weer steeds vaker aan bod. Zo ook tijdens de klimaattop in Glasgow.

Bekijk hier het artikel

Certificaten van Oorsprong

Door een wetswijziging zijn alle energieleveranciers in Nederland vanaf 1 januari 2020 verplicht om de herkomst van alle geleverde elektriciteit te onderbouwen (ook wel full disclosure genoemd). Momenteel verantwoorden energieleveranciers alleen hun groene elektriciteit met het certificaat Garantie van Oorsprong (GVO). Vanaf 2020 moet dit echter ook gebeuren voor elektriciteit opgewekt met brandstoffen zoals aardgas, nucleair en kolen, met een zogenoemd Certificaat van Oorsprong (CvO). 

Waar het de levering van grijze stroom betreft, aan haar eindgebruiker, kiest PZEM als leverancier voor klimaatneutrale opwek, nucleair. Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid een keuze te maken voor hernieuwbare bronnen zoals: windenergie, waterkracht en biomassa.

Voor meer informatie zie hier