Energieoplossing met energieopslag en laadplein

MIDDELBURG, 5 november 2020. PZEM heeft Alfen geselecteerd voor de levering van een energieopslagsysteem in combinatie met een laadplein voor elektrische voertuigen. Op de parkeerplaats aan de Poelendaelsesingel zal in het eerste kwartaal van 2021 het energieopslagsysteem van Alfen, TheBattery worden geplaatst. Het laadplein, bestaande uit 10 slimme Alfen Eve Double laadpalen, is inmiddels al succesvol gerealiseerd.

Energieopslagsysteem en laadplein

Het energieopslagsysteem zorgt ervoor dat de elektriciteit uit het netwerk wordt opgeslagen in een ‘containerbatterij’. Door de opslag van elektriciteit balanceren we de vraag en aanbod in energie en helpen we direct mee om forse infrastructurele investeringen in het elektriciteitslandschap te beperken. Wanneer veel auto’s bijvoorbeeld gelijktijdig laden, kan elektriciteit uit het energieopslagsysteem gebruikt worden waardoor de impact op het energienet beperkt blijft. Voor de integratie met het energienet is een Alfen transformatorstation geplaatst.

Download hieronder het nieuwsbericht van Alfen. 

Nieuwsbericht

HOE WERKT HET PRECIES?

De batterij kan ruim 1 MW elektriciteit opslaan, dit is te vergelijken met het gelijktijdig verbruik van ongeveer 3.000 huishoudens. Op de momenten dat het aanbod van elektriciteit te groot is, wat zorgt voor onbalans in het elektriciteitsnet, wordt de energie opgeslagen terwijl deze wordt terug geleverd op het moment dat er een tekort is. Zo worden pieken en dalen in het net via de batterij opgevangen en door PZEM in balans gehouden. De batterij wordt gecombineerd met laadpunten voor elektrisch vervoer die zijn geplaatst op het parkeerdek aan de Poelendaelesingel. 

ONZE VISIE

PZEM streeft naar een gebalanceerde groei van opwek-en verkoopactiviteiten. In deze strategie zien wij een duidelijke rol waar het gaat om het inspelen op de behoefte aan kennis en kunde op het gebied van balanceren.

Niels Unger, COO PZEM: “Er bestaat een toenemend verschil  tussen vraag en aanbod van elektriciteit. De behoefte aan flexibiliteit om de energiemarkt in balans te houden zal toenemen en prijsfluctuaties worden extremer. Voor zowel vraag als aanbod is dit een steeds groter wordend risico wat beheerst moet worden. PZEM speelt hier onder andere op in door te kiezen voor slimme flexibele oplossingen. Een direct voorbeeld hiervan is de aanschaf van deze mega-batterij voor opslag van elektriciteit. Door de opslag van elektriciteit balanceren we de vraag en aanbod in energie en helpen we direct mee om forse infrastructurele investeringen in het elektriciteitslandschap te beperken. Dit sluit goed aan bij de strategie van PZEM


Woordvoering PZEM

Phone: +31 610 136 556E-mail: persvoorlichting@pzem.nl

Beschikbaar voor interviews: Niels Unger, COO PZEM