Energie uit water

PZEM heeft de intentie uitgesproken een samenwerkingsverband aan te gaan met Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, Zeeuwind en Tocardo Tidel Power,  verenigd in "Zeeland Tidel Power". Dit samenwerkingsband heeft als doel om voor het jaar 2025 100 megawatt aan getijdenenergie op te wekken in de provincie Zeeland. Dit betekent dat 100.000 Zeeuwse huishoudens vanaf dat moment voorzien worden van duurzame stroom. Daarnaast bereiken we hiermee een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van 140.000 ton. Met de realisatie van 100 MW kan getijdenenergie veel bijdragen aan de energietransitie in Nederland.

Frank Verhagen, CEO PZEM; Wij zijn trots op de intentie tot samenwerking, verenigd in ‘Zeeland Tidal Power’, omdat dit ook aansluit bij onze ambitie. PZEM neemt de duurzaam opgewekte energie uit de turbine af via een zogenoemde Power Purchase Agreement, een PPA.Een PPA is een belangrijke overeenkomst,  omdat de houder van de PPA, PZEM is dit geval, garant staat voor afname van de hernieuwbare energie en het balanceren van de voorspelbare productie van de getijdenturbines.

Op deze manier draagt PZEM bij aan het realiseren van de doelstellingen in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening, een ambitie die ons past.

Voor meer informatie ga naar:

https://www.tocardo.com/100-000-zeeuwse-huishoudens-voorzien-van-duurzame-stroom/

Of download hieronder het persbericht

Downloads
Persbericht716.58 KB