Versoepeling vanuit overheid voor uitstel van betaling ondernemers

In vervolg op onze eerdere berichtgeving inzake de door het kabinet getroffen maatregelen in het kader van de corona-crisis, informeren wij u over het bericht welke Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief behandelt heeft in de Tweede Kamer van 19 maart 2020 dat ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, in aanmerking komen voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.

Hoe werkt dit!

Uitstel van betaling kan worden verkregen voor verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting. U dient een schriftelijk verzoek om uitstel van betaling te richten aan de Belastingdienst. Vanaf het moment dat u als ondernemer zich heeft gemeld , wordt de invordering van belastingschulden voor de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting direct stopgezet. Het uitstel geldt in beginsel (en automatisch) voor een periode van drie maanden.  

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig (volgens de site van de Belastingdienst betreft dit eventueel de verklaring van een derde deskundige) om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.

Een ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt op dit moment nog welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Het schriftelijke verzoek om uitstel van betaling dient te worden gericht aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.        

Zie ook hier het bericht van de belastingdienst via website van de overheid. 

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Er zijn diverse Gemeenten en Waterschappen die uitstel van betaling verlenen aan ondernemers en instellingen die ernstig getroffen worden door de corona-crisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • Onroerendzaakbelasting
  • Rioolheffingen
  • Afvalstoffenheffing
  • Reinigingsrechten
  • Precariobelasting
  • Reclamebelasting
  • Toeristenbelasting

Bekijk ook de informatie via  https://www.kvk.nl/corona/

Downloads