PZEM Energie Nieuws

De invloed op de energiemarkt

In dit overzicht nemen we de ontwikkelingen in de energiemarkt onder de loep. Hoe de marktprijs van energie tot stand komt is een ingewikkeld verhaal. Er zijn veel factoren die de marktprijs beïnvloeden, de belangrijkste hierbij zijn:

Vraag en aanbodvraag en aanbod

Geopolitiekeconomische en politieke gebeurtenissen

Het weerde prijs van CO2 en weersinvloeden

 

We geven graag uitleg over de ontwikkelingen die er toe leiden dat de marktprijs een bepaalde richting op gaat. Dit doen we via het market report, wat ingaat op de prijsontwikkelingen en via deze nieuwspagina waar we dieper ingaan op specifieke gebeurtenissen. Arrow

 

 • Discussie rondom kernenergie duikt steeds vaker weer op

  Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten uit de Energiemarkt’ een artikel over kernenergie. Met de opgelopen energieprijzen komt dit onderwerp weer steeds vaker aan bod. Zo ook tijdens de klimaattop in Glasgow. Hieronder gaan we iets dieper in op dit veelbesproken onderwerp.

 • Terugblik energieprijzen

  De gasprijs is enorm opgelopen en stond aan het begin van de rally van de energieprijzen. Dat had meerdere oorzaken; langdurige kou aan het begin van het jaar zorgde ervoor dat er lang gas werd onttrokken uit voorraden. Normaal gezien hadden deze al gevuld moeten worden, nu gebeurde dat enige tijd later.

 • Gasprijs zorgt voor problemen

  Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten in de energiemarkt’ gaan we dieper in op de alsmaar stijgende gasprijs die record na record neerzet. Grootverbruikers gaan daar nu echt de gevolgen van voelen en trekken aan de bel. 

 • Ontwerpbesluit kolencentrales

  Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten uit de Energiemarkt’ een artikel over het ontwerpbesluit voor de compensatie van kolencentrales omtrent de het kolenstookplafond welke een paar weken geleden is gepubliceerd. Lees er alles over. 

 • Terugblik eerste half jaar 2021

  Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten uit de energiemarkt’ kijken we terug op een bewogen  1e half jaar van 2021. We zagen veel beweging in de markt, maar de trend was vooral de stijgende prijzen. Hieronder gaan we per commodity dieper in op het eerste half jaar van 2021 en de ontwikkeling van de prijs.

 • De Eerste Kamer stemt in met ‘kolenstookplafond’

  Deze week in ‘Nieuwsberichten uit de energiemarkt’ vertellen we meer over het opgelegde ‘kolenstookplafond’. Hieronder gaan we er dieper op in en vertellen we wat dat voor invloed de markt hiervan (gaat) ondervinden.

 • Minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking is een feit 

  Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten uit de Energiemarkt’ gaan we in op een aangenomen wet waarin een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwek is vastgesteld. Hieronder gaan we er dieper op in en kijken we wat en of deze wet ook daadwerkelijk effect gaat hebben. 

 • Windenergie belangrijke bron in toekomstige elektriciteitsmix 

  Deze week in ‘Nieuwsberichten uit de energiemarkt’ gaan we dieper in op windenergie. WindEurope heeft een rapport uitgebracht waarin ze aangeven dat komende jaren windenergie een stuk goedkoper zal worden en dit een belangrijke factor is in de ontwikkeling richting elektrificatie, groene waterstof  én uiteindelijk het behalen van de gestelde reductiedoelstellingen. 

 • OPEC+-landen houden productie op peil in juli

  Deze week in ‘Nieuwsberichten uit de energiemarkt’ gaan we dieper in op de productiebeperkingen op het gebied van olie. Wat is er afgesproken en wat voor effect heeft dat op de energiewereld, we bespreken het hieronder.

 • VS maakt de weg vrij voor afmaken van Nord Stream 2

  Deze week gaan we in de rubriek ‘Nieuwberichten uit de energiemarkt’ dieper in op de laatste ontwikkelingen rondom Nord Stream 2, de nieuwe gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. De pijpleiding heeft al veel stof doen opwaaien, hieronder vertellen we meer over dit project en de ophef die er om heen ontstaan is.

Uitleg factoren die invloed hebben

Hieronder treft u meer uitleg over de factoren die van invloed zijn op de marktprijs. 

Vraag en aanbod

Op de langere termijn wordt het aanbod van zonne- en windenergie steeds meer leidend. Maar dit aanbod veroorzaakt ook prijsschommelingen, want niet altijd waait de wind of schijnt de zon. Omdat we energie nu nog maar heel beperkt kunnen opslaan, zal het steeds meer een uitdaging zijn om vraag en aanbod zorgvuldig op elkaar af te stemmen. PZEM heeft een sterke positie op de flexibele energiemarkt. Door ons totale pakket aan activiteiten: productie, handel en levering van energie, is PZEM in staat goed in te spelen op de markt. Wij kunnen vraag en aanbod goed in balans houden. Uiteindelijk levert dit u het voordeel op van een lagere prijs.

Het weer

Het weer is op meerdere manieren van invloed op marktprijzen. Zo is de temperatuur van grote invloed op de vraag naar gas en dus ook op de gasprijzen: bij warm weer is er sprake van een lage vraag; bij koud weer stijgt de vraag naar gas. Daarnaast is ook het aandeel duurzame energieproductie sterk afhankelijk van het weer: productie uit zonnepanelen is hoger bij meer zonuren en productie uit windparken is afhankelijk van de hoeveelheid wind.

Geopolitieke gebeurtenissen

Door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is Nederland steeds meer afhankelijk van de productie en voorraden in het buitenland. De levering vanuit het buitenland kan natuurlijk onder druk komen door geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlog en economische conflicten.

 

Heeft u over bovenstaande nog een vraag of wilt u meer informatie? Maak gebruik van onze chat (rechtsonder op deze pagina), u staat dan in direct contact met één van onze medewerkers. U kunt u vraag natuurlijk ook via e-mail sturen via zakelijk@pzem.nl