Gasprijs zorgt voor problemen

Deze week in de rubriek ‘Nieuwsberichten in de energiemarkt’ gaan we dieper in op de alsmaar stijgende gasprijs die record na record neerzet. Grootverbruikers gaan daar nu echt de gevolgen van voelen en trekken aan de bel. Hieronder vertellen we hier meer over en gaan we dieper in op dit onderwerp. 

Grootverbruikers trekken aan de bel 

De rally waar de gasprijs mee bezig is continueert zich al tijden en weet van geen stoppen. Laatst kwam het bericht naar buiten dat Noorwegen vanaf oktober extra gas naar Europa zou gaan flowen, oftewel extra gas naar Europa stuurt. Aangezien dit procentueel gezien niet zoveel gas is reageerde de prijs nauwelijks op dit nieuws. Daarnaast is laatst de bouw van Nord Stream 2 voltooid, iets wat wederom nauwelijks impact had op de markt. Dat was begrijpelijk aangezien het door de EU voorlopig nog niet wordt toegestaan om te flowen richting West-Europa. 

Op 6 oktober maakte Poetin bekend dat Rusland extra gas naar Europa zal sturen. Dat had wél een prijsdrukkend effect, de gasprijs daalde namelijk direct na die aankondiging. Het november-contract daalde van ongeveer 160 €/MWh naar 100 €/MWh, daarna herstelde de prijs zich iets.

Mede door de gasprijs zijn verschillende energieprijzen nu dermate opgelopen dat bedrijven zich genoodzaakt voelen om de productie af te schalen en op deze manier het energieverbruik te verminderen. Voorbeelden van bedrijven die nu problemen hebben zijn Aldel, Nyrstar en ESD-SIC. Deze bedrijven hebben dan ook een brandbrief gestuurd aan Stef Blok, demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat. Vooralsnog heeft het kabinet zich nog niet laten horen en laat het voor nu nog over aan de markt.   

 

Hoe zit het in andere landen in Europa? 

Met de winter in aantocht begint men zich ook in Brussel zorgen te maken over de toegenomen energieprijzen. Uit verschillende landen zijn Europarlementariërs op het gebied van energie een advies aan het ontwikkelen om mogelijke prijsspikes te tackelen. 

Meerdere individuele landen beraden zich nu de prijzen zo enorm zijn opgelopen. In Spanje is bijvoorbeeld tijdelijk de belasting op energiebelasting én energieproductie verlaagd. Duitsland heeft aangegeven het over te laten aan de markt en ziet geen reden om in te grijpen als overheid. Andere landen zoals Frankrijk, Italië en België hebben maatregelen genomen of beraden zich hierover.   

 

Naast gas gaan ook andere prijzen omhoog 

Niet alleen gas is flink toegenomen, ook de andere prijzen zijn flink gestegen. De prijzen voor het Q4-contract van 2021 nemen we onder de loep. Als we kijken naar het begin van het jaar tot het sluiten van het contract zien we dat gas toeneemt van 19 €/MWh naar 87 €/MWh, waarmee de prijs dus vierenhalf keer zo hoog was. De stroomprijs voor datzelfde contract nam toe van 50,9 €/MWh naar 188 €/MWh. De CO2-prijs voor het kalenderjaar 2022 nam toe van 32,7 €/EUA naar ruim 63 €/EUA. 

 

Contact & Informatie

Heeft u een vraag of wilt u graag advies? Neem eenvoudig contact met ons via het sturen van een e-mail naar zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met onze medewerkers via de chat rechtsonder in beeld. 

Meer informatie over de ontwikkelingen op de energiemarkt ga dan rechtstreeks naar onze nieuwspagina via onderstaande link. Ook gaan we in op de factoren die van invloed zijn op de marktprijs.

Nieuws