Windenergie belangrijke bron in toekomstige elektriciteitsmix 

Deze week in ‘Nieuwsberichten uit de energiemarkt’ gaan we dieper in op windenergie. WindEurope heeft een rapport uitgebracht waarin ze aangeven dat komende jaren windenergie een stuk goedkoper zal worden en dit een belangrijke factor is in de ontwikkeling richting elektrificatie, groene waterstof  én uiteindelijk het behalen van de gestelde reductiedoelstellingen.  

Reductiedoelstellingen en energiemix in 2050 

De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan de reductiedoelstelling van 55% minder broeikasgas in 2030 ten opzichte van 1990, een belangrijk ijkpunt in het uiteindelijke doel om klimaatneutraal te zijn in 2050. Om klimaatneutraal te worden zullen er nog veel veranderingen plaatsvinden in het energielandschap. De onderzoeksgroep van de Europese Commissie geeft aan dat elektrificatie, vooral op basis van renewables, een zeer belangrijke rol hierin gaat spelen. WindEurope geeft zelfs aan dat elektrificatie het meest kosten-efficiënte pad naar klimaatneutraliteit is, of dat ook zo is zal de toekomst uitwijzen. Echter zal er een grote hoeveelheid energie nodig zijn en vanuit de EU is de verwachting dat elektriciteit hiervan het overgrote deel uit zal maken. De European Commission Impact Assessment heeft becijferd dat de totale energievraag van elektriciteit van 25 procent in 2019 zal toenemen tot tenminste 57 procent in 2050. In TeraWattuur (TWh) betekent dat een toename van elektriciteitsproductie van 2760 TWh vandaag de dag naar 6800 TWh in 2050.  

 

Windenergie grootste bron in toekomstige elektriciteitsmix  

Het bovenstaande houdt in dat er een hoop productiecapaciteit bij zal moeten komen en de windenergie zou daarbij de grootste productiebron zijn. Windenergie moet in 2050 goed zijn voor 50 procent van de totale elektriciteitsmix van de EU, waarbij onshore wind 33 procent voor de rekening neemt en offshore wind de overige 17 procent. De overige 50 procent zal grotendeels worden gehaald uit bronnen als zonne-energie en kernenergie. 

Daarnaast is in het rapport van WindEurope te lezen dat er nog veel te winnen is op het gebied van kostenreductie van windenergie. De kosten van onshore windproductie zullen tot 2030 afnemen met zo’n 28 procent tot 33 €/MWh, terwijl de kosten van offshore wind procentueel nog harde zakken met 44 procent waarmee de kosten neerkomen op 48 €/MWh. De kosten van drijvende windparken blijven het hoogst, maar dalen procentueel gezien wel het hardst. De kosten hiervoor zullen in 2030 met 65 procent zijn afgenomen en nog 64 €/MWh bedragen. 

 

“Decarbonisatie mogelijk zonder bijkomende maatschappelijke kosten” 

Het rapport van European Commission Impact Assessment geeft aan dat een decarbonisatie van de economie mogelijk is. In feite zou dit niet meer moeten kosten dan dat ons energiesysteem vandaag de dag kost. Dat terwijl de kosten voor luchtvervuiling vandaag de dag nog niet eens zijn meegenomen. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het gaat om alle maatschappelijke kosten. Door vermindering van de luchtvervuiling zouden er bijvoorbeeld minder ziekenhuisopnames en minder ziektes zijn waardoor onder andere de arbeidsproductiviteit omhoog gaat, wat tot verhoogde inkomsten leidt. De kosten van het energiesysteem in 2050 zouden uitkomen op 10,6 procent van het BBP, een vergelijkbaar percentage als in 2015. Of dit te behalen is, is echter zeer onzeker. Het is onmogelijk nu al te bepalen hoe het energielandschap er in 2050 uit zal zien. 

 

Meer weten?

Volg de markt op de voet via ons Market Report van deze aankomende week en laat u informeren. 

Wilt u met ons in gesprek, neem gerust contact met ons op. Dat kan via het sturen van een e-mail aan zakelijk@pzem.nl of sta in direct contact met ons via chat, zie rechtsonder op deze pagina.